A. Protocol postmortale orgaandonatie Intensive Care

Protocol postmortale orgaandonatie Intensive Care

Patiënt

 • Hersendood of infauste prognose met stoppen behandeling;
 • Vanaf 0 – 100 jaar Ter verduidelijking: donation after brain death (DBD) geldt tussen 0 en 100 jaar;
  Donation after ciculatory death (DCD) geldt tussen 0 en circa 75 jaar;
 • Geïntubeerd;
 • Geen actieve virale infecties of actieve tuberculose
  N.B.: Sepsis door een ander micro-organisme is geen contra-indicatie bij gerichte antibiotische therapie;
 • Geen maligniteit ten tijde van overlijden (m.u.v. primaire hersentumoren);
 • Geen falen van alle organen;
 • Een orgaandonatieprocedure kan gemiddeld 24 uur duren.

Vergeet bij exclusiecriteria voor orgaandonatie niet de mogelijkheid van Weefseldonatie

Patiënt met infauste prognose blijven behandelen om orgaandonatie mogelijk te maken
Zie verkort donormanagement protocol.

Mogelijke orgaandonatie?

Raadpleeg donorregister al bij verwacht overlijden binnen 24 uur op 071-5795795 en overleg met Orgaandonatiecoördinator omtrent medische geschiktheid. Overleg in een vroeg stadium wordt erg op prijs gesteld (dag & nacht).

Bespreek donatie met familie

Adviezen donatiegesprek

Toestemming?

Bij te verwachten hersendood: eerst vaststellen hersendood.
Roep de Orgaandonatiecoördinator op via 071-5795795.

Protocol Hersendood

(Onderzoek orgaandonatie)

Protocol voor vaststelling van de dood wanneer de dood verwacht wordt: eDCD-procedure

Orgaandonatiecoördinator

 1. Overlegt met Officier van Justitie bij niet-natuurlijk overlijden: de behandelend arts meldt de niet-natuurlijke dood bij het dienstdoend medisch directielid volgens ziekenhuis protocol;
 2. Informeert familie over procedure;
 3. Bespreekt donorbehandeling met intensivist;
 4. Vraagt extra diagnostiek, hart/longfunctie, bloed/urineonderzoek aan;
 5. Bepaalt in overleg met betrokkenen tijdstip donoroperatie;
 6. Regelt OK, anesthesioloog, chirurgen en OK-assistenten.