A. Weefseldonatie: criteria + procedure

De onderstaande informatie is beschikbaar op een handig meeneemkaartje. U kunt dit verkrijgen door het aanvraagformulier in te vullen.

Algemene contra-indicaties weefseldonatie

 • Risicofactoren of klinische aanwijzingen voor bloed- en/of seksueel overdraagbare infecties;
 • Hematologische maligniteit of premaligne hematologische aandoening t.t.v. overlijden of in het verleden;
 • Melanoom met bewezen metastasen (overige maligniteiten, met of zonder metastasen zijn GEEN algemene contra-indicatie);
 • Degeneratieve neurologische aandoeningen van onbekende oorsprong (zoals Parkinson, Alzheimer, MS, ALS);
 • Klinische aanwijzingen/risicofactoren voor een prionziekte (bv. ziekte van Creutzfeldt-Jakob);
 • Immuun-gecompromitteerde status van de donor door onder andere chemotherapie, immunosuppressiva, in de drie maanden voor overlijden;
 • Orgaan-, dura mater-, xeno-, allogene stamcel- of oogweefseltransplantatie in de voorgeschiedenis;
 • Actieve systemische infectie (m.u.v. bacteriële sepsis);
 • Chronische hemo- of peritoneaaldialyse in de laatste vier maanden voor overlijden (kortdurende Hemodialyse en CVVH op de IC zijn geen contra-indicatie);
 • Sarcoïdose zowel in heden als in verleden;
 • Aangetoonde of vermoeden op covid-19 infectie.
Leeftijdsgrenzen voor weefseldonatie
Weefsel Leeftijd
Oogweefsel (waaronder Cornea) 2 t/m 85 jaar
Huid 20 t/m 80 jaar
Hartkleppen Vrouw: t/m 70 jaar
Man: t/m 65 jaar
Botweefsel, kraakbeen en pezen 17 t/m 65 jaar
Bloedvaten: thoracale aorta 20 t/m 45 jaar

Bij weefseldonatie dient de donor, zo mogelijk, binnen 6 uur na overlijden gekoeld te worden.

Procedure bij overlijden

Procedure bij overlijden

Stap 1

Controleer de criteria en de contra-indicaties voor donatie.

Er hoeft niet geraadpleegd te worden indien:

 • Onbekende identiteit;
 • Langer dan 24 uur overleden;
 • Jonger dan twaalf jaar.

Stap 2

Raadpleeg altijd voorafgaand aan het familiegesprek het Donorregister via de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) via 071-579 57 95.

Benodigde gegevens:

 • Gegevens arts/aanmeldend functionaris: BIG-registratienummer, of naam en geboortedatum, en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
 • Gegevens patiënt: BSN, naam, voorletters, geboortedatum, geslacht en adres.

Stap 3

Uitkomst Donorregister wilsbekwame donor - zie beslisboom.

 • 'Nee': informeer naasten;
 • 'Ja'en 'Geen bezwaar': informeer naasten;
 • Indien 'beslissing specifiek persoon' of 'beslissing nabestaanden': vraag toestemming.

Uitkomst Donorregister wilsonbekwame donor:

Stap 4

Meld de donor aan bij het Orgaancentrum van de NTS via het telefoonnummer 071 - 579 57 95 (24 uur per dag).

Stap 5

Vul het donatieformulier in en zorg dat dit bij de donor aanwezig is.

Bel bij twijfel met het Orgaancentrum van de NTS via 071 - 579 57 95.

Algemene criteria en contra-indicaties op telefoon

Wilt u deze criteria en contra-indicaties op uw smartphone? Ga naar de desbetreffende pagina en zet deze in uw favorieten.