Verwijsformulier dragerschapstest

Voor een aantal groepen mensen geldt een hogere kans dan 1 op 150 om beide drager te zijn van dezelfde ziekte, hiervoor geldt een medische indicatie.

Druppel in reageerbuisje

De meeste paren hebben geen verwijzing nodig voor de dragerschapstest. Zij melden zichzelf aan. Echter, voor een aantal groepen mensen geldt een hogere kans dan 1 op 150 om beide drager te zijn van dezelfde ziekte, hiervoor geldt een medische indicatie en kan een verwijzing gegeven worden.

    1. Keuze 1
    2. Keuze 2
    Keuze 1

    Feestdagen

    Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer