Dit 24-uurs laboratorium verzorgt onderzoeken in bloed, urine en andere materialen.

In het menselijk lichaam zijn vele (chemische) stoffen aanwezig. Bij goede gezondheid zijn deze stoffen in de juiste hoeveelheden en verhoudingen aanwezig. Bij ziekte is er soms teveel of juist te weinig van bepaalde stoffen aanwezig. Zo kan het bloed van suikerpatiënten te veel glucose bevatten en bij bloedarmoede zijn er te weinig rode bloedcellen aanwezig. Laboratoriumonderzoek maakt echter niet altijd duidelijk of iemand gezond of ziek is.

Er zijn honderden verschillende onderzoeken mogelijk. Een groot gedeelte van de onderzoeken of analyses betreft bloedonderzoek (80%), maar ook andere materialen komen voor onderzoek in aanmerking zoals urine, ontlasting, ruggenmergvocht, sperma en vocht verkregen uit puncties in lichaamsholten of gewrichten.

De afdeling Klinische Chemie bestaat uit het Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie (LAKC) en het laboratorium voor Genetisch Metabole Ziekten(GMZ). 

Het Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie (LAKC) maakt deel uit van de afdeling Klinische Chemie binnen de divisie Laboratoriumspecialismen van het Academisch Medisch Centrum. Het laboratorium verzorgt diagnostisch onderzoek van bloed, urine en diverse andere lichaamsvochten ten behoeve van de patiëntenzorg in het ziekenhuis en de polikliniek en tevens van externe aanvragers.