Machtigen

Mijn Dossier biedt patiënten van het AMC en VUmc een beveiligde digitale omgeving.

Hoe kan ik als ouder via Mijn Dossier het dossier van mijn kind inzien?

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een kind (een patiënt jonger dan 12 jaar), dan kunt u dit aanvragen bij de centrale inschrijfbalie.

Het kind voor wie u gemachtigden toegang wilt aanvragen, moet bij de aanvraag aanwezig zijn óf u moet de patiëntenpas (AMC) van het kind tonen bij de aanvraag. Er wordt door de medewerker gecontroleerd of u het ouderlijk gezag heeft over het kind, alleen dan kunt u gemachtigden toegang krijgen. Vergeet daarom niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun eigen Mijn Dossier account krijgen. De gemachtigdentoegang kan dan blijven bestaan. De gemachtigden toegang zal automatisch stopgezet worden bij 16 jaar. Vanaf 16 jaar kan gemachtigden toegang opnieuw aangevraagd worden bij mondeling toestemmen van het kind. Hiervoor kunt u zich met het kind melden bij de centrale inschrijfbalie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor gemachtigdentoegang?

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een volwassen patiënt (ouder dan 16 jaar), vraag dan bij de centrale inschrijfbalie om een gemachtigdenformulier.

U kunt het ondertekende formulier daar ook weer inleveren. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Kan ik mijn machtiging in (laten) trekken?

Ja, via Mijn Dossier kunt u een machtiging weer intrekken. Dit kan via Voorkeuren-> personaliseren.

Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en, indien van toepassing, wiens dossier u zelf kunt inzien. U kunt deze gemachtigde direct de toegang ontzeggen door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te drukken.

Kunnen mijn partner en ik samen één Mijn Dossier account hebben? 

Nee, dat is niet mogelijk. Mijn Dossier is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt uitgewisseld, is onderdeel van dat dossier.

Daarnaast geldt dat medische informatie vertrouwelijk is. Het is alleen via gemachtigden toegang mogelijk te communiceren over een andere persoon. Elke volwassene dient daarom zelf toegang aan te vragen voor Mijn Dossier.

Kan ik via Mijn Dossier vragen stellen over een familielid?

Mijn Dossier is gekoppeld aan een persoonlijk patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt uitgewisseld, wordt onderdeel van dat dossier.

Alleen wanneer u door een patiënt gemachtigd bent, kunt u namens hem/haar vragen stellen. Deze gemachtigden toegang zorgt ervoor dat de informatie in het juiste dossier terecht komt. 

Kan mijn huisarts nu ook al mijn gegevens uit het ziekenhuissysteem inzien?
Nee, huisartsen kunnen het elektronisch patiëntendossier niet inzien. Alleen AMC- en VUmc-zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens.
Welke informatie ontvangt mijn huisarts / verwijzend specialist?
Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u op Mijn Dossier terugvinden onder Berichten-> Brieven.

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen: