Behandeling

U bent naar het AMC verwezen. De arts bekijkt dan of een behandeling noodzakelijk is. Is dat het geval? De behandelend arts vertelt u de mogelijkheden.

Vervolgens ontstaat er een zogenoemde geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen u en het AMC.

Aan het begin van de behandeling maakt de arts een behandelplan. Hierin vat hij alle onderdelen en doelen van de behandeling samen. De overeenkomst wordt beëindigd zodra de behandeling is afgelopen.

U kunt de behandelingsovereenkomst altijd en zonder opgave van redenen opzeggen. Hierdoor gaat een geplande behandeling mogelijk niet door. De arts informeert u over de mogelijke gevolgen van deze afbreking van de behandeling.

De arts kan de behandelingsovereenkomst alleen om gewichtige redenen beëindigen. Dit betekent dat er een serieuze aanleiding moet zijn. Het vertrouwen tussen u en de arts is bijvoorbeeld verdwenen en valt niet te herstellen. De arts zet zich vervolgens in om de behandeling zo goed mogelijk over te dragen aan een collega.

Kwaliteit van zorg

Het AMC biedt goede zorg. Dit gebeurt met bekwame en redelijk handelende zorgverleners, die u daarbij correct en respectvol behandelen. Maar zorg van goede kwaliteit betekent niet altijd behandeling met zeer bijzondere verrichtingen of hele dure medicijnen. Onderdeel van goede kwaliteit is ook het doelmatig gebruik maken van de beschikbare middelen.

Verschillende afdelingen van het AMC worden regelmatig getoetst. Zo houden we de kwaliteit hoog. In 2016 hebben we bijvoorbeeld de heraccreditatie verkregen van de Joint Commission International (JCI).

Heeft u feedback aan het AMC of wilt u een vraag stellen? Maak dan gebruik van het feedback formulier. Heeft u het gevoel dat wij niet zorgvuldig met uw vragen of zorgen omgaan, laat dit dan weten aan JCI (jciquality@jcinc.com).

AMC als opleidingsziekenhuis

Het AMC is als academisch ziekenhuis onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Dit betekent dat de opleiding van artsen een belangrijke plek inneemt en dat u te maken krijgt met medewerkers die nog in opleiding zijn. Dit zijn onder andere co-assistenten en arts-assistenten.

Co-assistenten zijn ouderejaars geneeskundestudenten die in het ziekenhuis ervaring opdoen. Zij worden begeleid door arts-assistenten.

Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die in het ziekenhuis worden opgeleid tot medisch specialist.

Omdat het AMC een opleidingsziekenhuis is, kan het zijn dat consulten wat langer duren en dat u zaken meerdere keren moet vertellen. Dit kan vooral bij het eerste gesprek het geval zijn. We verwachten dat u hieraan uw medewerking verleent.

Uw behandelaren

De medisch specialist naar wie u bent doorverwezen is uw hoofdbehandelaar. Mogelijk schakelt deze andere specialisten in of delegeert hij taken aan een arts-assistent. Uw hoofdbehandelaars blijft eindverantwoordelijk en coordineert daarom de behandeling en alle communicatie.

Bij een operatie zal de arts altijd met u kennismaken en de operatie met u bespreken. Stel uw vragen en maak eventueel voorkeuren kenbaar. Dit is een geschikt moment.

Heeft u voorkeur voor een zorgverlener met bepaalde kenmerken? Dat kan natuurlijk voorkomen. De enige voorkeur waar het AMC rekening mee probeert te houden is het geslacht van de zorgverlener. We gaan dus niet op andere wensen – zoals gewenste geaardheid, huidskleur of godsdienst. Mocht u voorkeur hebben voor een verpleger met een bepaald geslacht, geef dit dan tijdig aan zodat we er rekening mee kunnen houden. Het staat u overigens altijd vrij om een toegewezen zorgverlener te weigeren.

In acute situaties helpen de beschikbare zorgverleners u. Ook in deze situaties heeft u het recht een toegewezen zorgverlener te weigeren, zelfs wanneer dit consequenties heeft voor uw gezondheid. De arts wijst u wel nadrukkelijk op de consequenties.

Bij een zwangerschap of bevalling is de situatie anders. Het gaat dan immers niet alleen om uw gezondheid maar ook om die van uw ongeboren kind. In dit geval houden we mogelijk geen rekening met uw voorkeur voor een zorgverlener.

Recht op informatie en plicht om de zorgverlener te informeren

U verdient goede informatie over het onderzoek, de diagnose en de behandeling van uw klacht of aandoening. Daarom krijgt u informatie over de mogelijke risico’s van het onderzoek en de behandeling, de eventuele alternatieven en over vooruitzichten.

Beheerst u het Nederlands niet goed genoeg? De arts schakelt dan een tolk in.

Tijdens uw opname vragen artsen en verpleegkundigen regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Dit zijn ze verplicht te doen. Zo kunnen we continu uw identiteit vaststellen en voorkomen we eventuele fouten. Dit kan af en toe wat kunstmatig overkomen maar het hoort erbij – u wilt toch zeker weten dat u niet per ongeluk iemand anders zijn medicijnen inneemt?

Toestemming voor onderzoek en behandeling

U bent voldoende geïnformeerd. Nu vraagt de arts u toestemming voor een onderzoek of behandeling. Dit kan namelijk niet zonder uw toestemming worden uitgevoerd. Alleen in levensbedreigende omstandigheden kan de arts meteen ingrijpen zonder toestemming.

Second opinion

Een second opinion is de onafhankelijke beoordeling over een actueel medisch probleem door een andere medische specialist dan uw behandelend arts. Deze specialist geeft zijn mening, maar hij neemt de behandeling niet over. Een second opinion kan zinvol zijn wanneer u twijfels heeft over de diagnose of onzeker bent over de voorgestelde of geboden behandeling.

Bespreek uw twijfels of onzekerheid met uw behandelend arts of huisarts, zij kunnen u dan doorverwijzen. We adviseren u om altijd bij een zorgverzekeraar te informeren wat hun beleid is met betrekking tot het vergoeden van de second opinion.

Second opinion door specialist van het AMC, voor patiënten van een ander ziekenhuis

Vraag de specialist van het AMC om een second opinion. Informeer rechtstreeks bij de betreffende polikliniek en vraag naar het second opinion spreekuur. Het is wel belangrijk dat de beoordelend arts toegang heeft tot alle medische gegevens.

Uitstel van ingreep door overmacht

Soms wordt een operatie of behandeling uitgesteld, bijvoorbeeld wanneer er een spoedeisende operatie tussendoor komt. Dit uitstel vindt soms plaats voordat u bent opgenomen, maar soms ook wanneer u al in het ziekenhuis bent. We begrijpen dat dit vervelend is dus we informeren u direct en plannen u vervolgens in met voorrang. Voor kosten die zijn verbonden aan uitstel door overmacht is het AMC niet aansprakelijk.

Wanneer een behandeling ongewenste gevolgen heeft

U wordt direct geïnformeerd wanneer er bij uw behandeling ongewenste gevolgen zijn opgetreden. We bespreken de situatie en nemen het op in uw medisch dossier.

Van ieder incident maken we melding. Dit evalueert het AMC om vervolgens te kijken hoe processen verbeterd kunnen worden. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in het incidentenmeldingssysteem.