Diabetische voet

Revalidatie bij patienten met diabetische voetproblemen.

Binnenkort kunt u op deze pagina meer informatie vinden over revalidatie bij problematische diabetische voeten.