Kosten en betaling

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Wel bent u bijna altijd een eigen risico verschuldigd.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden hierdoor gelukkig een groot deel van de kosten van uw ziekenhuiszorg. Wel bent u bijna altijd een eigen risico verschuldigd.

Toch kan een bezoek aan het AMC financiële gevolgen hebben. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de kosten van de behandeling worden betaald. We adviseren u daarom navraag te doen bij uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt in het AMC. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Wat een behandeling kost

Het AMC spreekt per behandeling een prijs af met de zorgverzekeraar. Deze prijs gaat over een gemiddelde van een groot aantal behandelingen. Hierdoor ontvangt de verzekeraar pas na de behandeling de uiteindelijk prijs. Houd er daarom rekening mee dat u een eventuele rekening van de verzekeraar pas na geruime tijd ontvangt.

Indicatie van de prijs voordat de handeling plaatsvindt

De definitieve prijs wordt pas na afloop bepaald. Het is daarom lastig om vooraf een prijsindicatie te geven. Bij een eerste consult is de exacte diagnose of precieze behandeling vaak nog niet duidelijk.

Toch graag een indicatie van prijs ontvangen? Stuur dan een mail naar dbc@amc.nl.

Vermeldt u in deze mail alstublieft het volgende:

  • Patiëntnummer (als u die al heeft)
  • Het specialisme dat de behandeling uitvoert en de naam van de specialist
  • De diagnose en behandeling die wordt verwacht

Na het ontvangen van de indicatie sluit u de behandelovereenkomt als u dat wilt. Ook kunt u meerdere keren om een prijsindicatie vragen, deze kan namelijk wijzigen. U bent dan wel verplicht om de kosten van de al door AMC gedane verrichtingen te betalen.

De verzekeraar vergoedt de kosten alleen wanneer u een verwijzing heeft. Wanneer de verzekeraar vergoeding weigert omdat de verwijzing ontbreekt, dan zult u de kosten van de behandeling zelf moeten betalen.

U bent niet verzekerd

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten. We adviseren u nadrukkelijk dit te regelen wanneer u dit nog niet hebt gedaan.

Wanneer u niet bent verzekerd zult u de kosten zelf moeten betalen. In dit geval krijgt u de ‘passantenprijs’. Deze prijs is een indicatie van de totale kosten van de behandeling zonder complicaties. In een academisch ziekenhuis zijn de kosten van een behandeling hoger dan in een niet-academisch ziekenhuis. Daarbij zijn passantenprijzen hoger dan de prijzen die het AMC met zorgverzekeraars zijn afgesproken. We adviseren u daarom nogmaals om goed verzekerd te zijn voordat u een behandeling in het AMC ondergaat. Het overzicht van de passantenprijzen vindt u in de Passantenprijslijsten.

Bij niet-acute behandelingen vragen we u, wanneer u niet bent verzekerd, om een financiële zekerheidstelling. Dit kan in de vorm van een voorschot of bankgarantie.

U bent verzekerd

Ziekenhuiszorg wordt alleen vergoed wanneer u een verwijzing heeft. Houdt u hiermee rekening? Als u zonder verwijzing een afspraak maakt, dan vergoedt de verzekeraar deze kosten namelijk niet. Dat zou zonde zijn.

Heeft u een buitenlandse zorgverzekering? U vraagt dan zelf een garantie aan bij uw zorg- of reisverzekeraar en stuurt deze naar het AMC. U ontvangt hierover een bericht met daarin de gegevens die nodig zijn voor de garantie.

Wanneer u zelf (een deel van) de kosten moet betalen

U bent verzekerd en toch wordt u in een aantal gevallen gevraagd een deel van de kosten te betalen.

Eigen risico en bijdrage

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde behandelingen deels zelf betaald, namelijk tot aan de hoogte van uw eigen risico. Het AMC adviseert u nadrukkelijk te informeren bij uw zorgverzekeraar over eventuele betalingen van de kosten.

Uw zorgverzekeraar heeft geen contract met het AMC

De meeste zorg van het AMC valt onder de basisverzekering. De overheid bepaalt ieder jaar wat onder de basisverzekering valt. De rekening van een behandeling die onder de basisverzekering valt dienen we rechtstreeks in bij uw verzekeraar. Het is hierbij wel belangrijk dat het ziekenhuis en de verzekeraar een contract hebben.

Het is overigens niet zo dat al uw zorg automatisch wordt vergoed. Dit hangt af van uw polisvoorwaarden. Houdt dit daarom goed in de gaten.

Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het AMC dan brengt het AMC de passantenprijs in rekening. Deze rekening dient u in bij uw verzekeraar en deze vergoed hiervan mogelijk een deel. U kunt het beste informeren bij zorgverzekeraar wat wel en niet wordt vergoed nog voordat u een afspraak maakt in het AMC.

U heeft een budgetpolis

In 2014 hebben zorgverzekeraars de budgetpolis ingevoerd. Met de budgetpolis kunt u ook voor zorg uit de basisverzekering alleen bij gecontracteerde ziekenhuizen terecht. Het AMC is door geen enkele zorgverzekeraar met budgetpolissen gecontracteerd. We verwachten dat u voor de behandeling met uw zorgverzekeraar controleert wat de afspraken zijn met het AMC wat betreft de vergoeding. Wanneer uw zorgverzekeraar geen afspraken heeft met het AMC dan betaalt u in principe de kosten voor uw bezoek aan de polikliniek zelf, voorafgaand aan de afspraak.

Onverzekerde zorg

De wet bepaalt welke zorg gedekt is vanuit de basisverzekering. Een behandeling die niet tot dit basispakket behoort wordt in principe niet vergoed. Wanneer u aanvullend bent verzekerd bestaat er echter een kans dat deze wel wordt vergoed. Dit hangt af van uw polisvoorwaarden. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

Wanneer de verzekeraar vergoeding weigert dan zult u de kosten zelf moeten betalen. Deze betaling doet u aan het AMC, voordat de behandeling plaatsvindt. Pas nadat de kosten zijn betaald wordt u uitgenodigd voor een afspraak.

Meer weten?

Voor algemene vragen over de tarieven in het AMC kunt u bellen met 020-5663149. De Algemene Voorwaarden voor Patiënten van het AMC zijn gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam onder het nummer 26/2013. Deze zijn gepubliceerd op de website van het AMC en ook kosteloos op te vragen bij de balie Patiëntenregistratie.