Multidisciplinair overleg na eerste bezoek

Twee keer per week vindt het multidisciplinair overleg (MDO) van het Hersentumorcentrum Amsterdam plaats. Hier zijn artsen van verschillende specialismen bij betrokken. Tijdens dit overleg wordt elke patiënt die voor het eerst onze polikliniek bezoekt, besproken om zo tot een zorgvuldig behandeladvies te komen. Dit betekent dat u na uw polikliniekbezoek niet direct het behandeladvies te horen krijgt, maar pas nadat dit overleg heeft plaatsgevonden. Tijdens de eerste kennismaking krijgt u een afspraak mee wanneer de uitkomst wordt besproken. Dit kan een telefonische of persoonlijke afspraak zijn.