Poliklinische apotheek AMC

In het AMC kunt u meteen langs de apotheek. Zo krijgt u direct de medicijnen die uw arts voorschrijft. Wel zo makkelijk.

Assortiment apotheek AMC

Het assortiment is afgestemd op de specialistische behandelingen van het AMC. Daarbij heeft de apotheek ook medicijnen die zonder recept verkocht worden. U kunt hier ook terecht voor verband- en hulpmiddelen, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal of katheters. Hebben we iets niet op voorraad? We bestellen het graag voor u zorgen ervoor dat het bij u thuis bezorgd wordt.

Uw gegevens doorgeven

Om ervoor te zorgen dat uw medicatiegeschiedenis compleet is, vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u in twee talen downloaden; in het Nederlands en het Engels.

Wilt u niet dat wij medicatiegegevens uitwisselen met zorgverleners? Dan vult u een bezwaarformulier in bij de balie van de apotheek. Zo tonen wij aan dat u zich bewust bent van eventuele risico’s, mocht er wat mis gaan.

Informatie over allergieën, overgevoeligheden of ziektebeelden ontvangen wij graag. Vraag hiervoor een medicijnpaspoort aan bij uw eigen apotheek. Het is verstandig om dit altijd mee te nemen naar het ziekenhuis. Zo controleert de poliklinische apotheek of uw medicijnen veilig samen kunnen worden gebruikt.

Wanneer u medicijnen haalt bij de poliklinische apotheek, dan krijgt u een overzicht van de medicijnen mee naar huis. Deze kunt u de huisarts laten zodat deze op de hoogte is van medicijngebruik.

Meenemen voor inschrijving

Neem bij uw bezoek aan de apotheek uw verzekerings- en legitimatiebewijs mee. Soms kan de apotheek de kosten van de medicijnen overigens rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. De apotheek zorgt dan voor een goede verwerking van uw gegevens.

Privacy; bewaren van medische gegevens

Uw medisch dossier wordt 10 jaar bewaard en uw medicatiegegevens in de apotheek 15 jaar. Daarbij zijn academische ziekenhuizen verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar te bewaren.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, volgens de regels die daarvoor gelden. Die regels liggen vast in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en in het Privacystatuut AZUA. Het Privacystatuut ligt ter inzage op de afdeling Patiëntenvoorlichting.

Gekwalificeerde apothekers en -assistenten

In de apotheek werken gekwalificeerde apothekers en gediplomeerde apothekersassistenten. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Apotheek Norm (NAN). Dit is het door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) ontwikkelde kwaliteitssysteem voor apothekers. De poliklinische apotheek zet in op veilig geneesmiddelgebruik en goede voorlichting.

Kenniscentrum Geneesmiddelenonderzoek

Wilt u informatie over geneesmiddelenonderzoek in het AMC? Die vindt u de pagina Kenniscentrum Geneesmiddelenonderzoek.

Openingstijden

Maandag tot en met zaterdag: 07.30 – 23.00 uur
Zon- en feestdagen: 09.00 – 21.00 uur

Locatie

TK0-110 (Rode Luifel)

Contact

Telefoon: 020 - 566 3677
Fax: 020 - 566 9649
E-mail: amcapotheek@amc.nl