Respect over en weer

We doen alles om u op een deskundige en veilige manier te behandelen. En verwachten dat u ons ook op een respectvolle en fatsoenlijke manier behandelt.

We doen alles om u op een deskundige en veilige manier te behandelen. Zorgvuldig en respectvol met u en uw naasten omgaan is daar onderdeel van. Ervaart u dit anders? Aarzel dan niet om een klacht in te dienen. We waarderen uw feedback zodat we het de volgende keer beter kunnen doen.

Respectvolle bejegening van AMC-medewerkers door patiënt en naasten

Tegelijkertijd verwachten we ook dat u ons op een respectvolle en fatsoenlijke manier behandelt. De normale fatsoenregels zijn natuurlijk ook in het ziekenhuis van toepassing.

We snappen dat een bezoek aan het ziekenhuis stressvol kan zijn. Hierdoor reageert u misschien niet altijd zoals u zou willen. Dit begrijpen wij, we doen daarom ons best om zoveel mogelijk stress bij u vandaan te halen.

Helaas komt het voor dat mensen niet fatsoenlijk met elkaar omgaan in het ziekenhuis. Hierdoor hebben we een strikt beleid moeten ontwikkelen: bedreigend of agressief gedrag naar medewerkers, patiënten of bezoekers van het ziekenhuis wordt niet getolereerd. We gaan in zo’n geval direct over tot maatregelen. Mogelijk wordt u de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. Aangifte bij de politie behoort ook tot de mogelijke acties.

Beveiligingscamera’s van het AMC

In het belang van alle patiënten en AMC-medewerkers hangt in het AMC op een aantal, voor iedereen toegankelijke plaatsen camera’s. Deze camera’s maken opnames in het kader van de beveiliging van het ziekenhuis. Dit is nodig om bij onveilige situaties adequate en effectieve maatregelen te kunnen nemen. Op de plaatsen waar beveiligingscamera’s hangen wordt u daarover door bordjes geïnformeerd.

Opnames in het kader van beveiliging worden in principe slechts kort bewaard. Langere bewaring kan nodig zijn als er sprake is van beveiligingsincidenten die om nader onderzoek vragen.

Beeld- en geluidsopnamen door patiënten of familieleden

Tijdens uw medische behandeling mag u niet zonder toestemming beeldopnamen maken. De huisregels van het AMC bevatten namelijk bepalingen die het maken van beeldopnamen (d.w.z. foto’s en films) tijdens, voor of na een medische behandeling beperken of zelfs verbieden. Deze bepalingen zijn gelegitimeerd met het oog op de bescherming van de privacy. Het maken van beeldopnamen tijdens uw medische behandeling in het AMC, is alleen toegestaan na overleg met uw behandelend arts.

Van de gesprekken tussen u en uw zorgverlener mag u wel geluidsopnamen maken. Dit valt namelijk binnen het kader van de informatieplicht van uw zorgverlener. Zo luistert u het gesprek op een later moment nog eens rustig na. Mogelijk verwerkt u de informatie zo beter en helpt het bij het nemen van een beslissing over een behandeling of onderzoek.

Wilt u een gesprek met een zorgverlener opnemen? Dan verwachten wij van u dat u de volgende spelregels in acht neemt:

  • U meldt aan uw zorgverlener dat u het gesprek gaat opnemen. Mocht uw zorgverlener daar bezwaar tegen maken, dan kunt u hem verzoeken om de informatie in schriftelijke vorm mee te geven. De zorgverlener is verplicht om aan dat verzoek te voldoen.
  • U mag de geluidsopname uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Wanneer u de geluidsopname openbaar zou willen maken, dan is expliciete toestemming van de zorgverlener een vereiste.