'Veel artsen herkennen niet-natuurlijke dood niet'