Blaaskatheter (via de plasbuis) tijdens een opname

Klik hier voor het openen van de patiëntenfolder.