Erfelijke glomustumoren ten gevolge van een SDHD-mutatie