Infuus tijdens een opname

Klik hier voor het openen van de patiëntenfolder.