Instructies voor het opvangen van urine voor urinekweek

Uw arts heeft met u afgesproken dat uw urine onderzocht wordt op het vóórkomen van bacteriën. Het onderzoek dat daarvoor nodig is noemen wij ‘urinekweek’. In deze folder kunt u lezen hoe u uw urine voor een urinekweek moet verzamelen en inleveren.

Materiaal

Om urine voor de urinekweek te kunnen verzamelen krijgt u van de baliemedewerker het volgende mee:
• een zogenoemd ‘kweeksetje’, bestaande uit twee in plastic verpakte steriele bakjes, waarvan één met watten;
• één of twee urinecontainers.

Verzamelen van de urine

Bij het verzamelen van urine gaat u als volgt te werk:

 1. Was eerst goed uw handen.
 2. Open het kweeksetje bij de wasbak in het toilet.
 3. Laat het water even stromen tot een aangename temperatuur bereikt is.
 4. Maak de watten uit het bovenste bakje nat met het stromende water.
 5. Maak het uiteinde van de urineweg met de natte watten schoon:
  5a. Dames: met elke natte wat eenmaal van voor naar achter het gebied rond de urineweg schoonmaken.
  5b. Heren: met elke natte wat eenmaal het uiteinde van de urineweg schoonmaken.
 6. Plas het eerste beetje urine in het toilet.
 7. Vang daarna de urine op in het onderste bakje (bakje niet aan de binnenkant aanraken).
 8. Plas het laatste beetje urine weer in het toilet.
 9. Giet de urine vanuit het bakje over in de urinecontainer(s).
 10. Gooi het kweeksetje weg en lever de gevulde container(s) in.

Inleveren van de urine

De met urine gevulde container(s) en formulieren moet u persoonlijk bij het loket materiaalafgifte afgeven. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen.

Contact

Poliklinieklaboratorium AMC Q0
Telefoon: 020 5665877


Poliklinieklaboratorium / Patiëntenvoorlichting