Methylprednisolonkuur bij longziekten

Uw arts heeft voorgesteld u te behandelen met methylprednisolon (MPS) kuren. Deze folder geeft meer informatie over deze behandeling. Wat is methylprednisolon, hoe verloopt de behandeling en wat zijn de eventuele bijwerkingen?

Wat is methylprednisolon?

Methylprednisolon is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van corticosteroïden, dat erg lijkt op het normaal door het lichaam geproduceerde bijnierschorshormoon cortisol. Methylprednisolon wordt in hoge dosering toegediend, in de vorm van een korte kuur. Door onderdrukking van het afweersysteem worden ontstekingsreacties geremd.

Wanneer wordt methylprednisolon gebruikt?

Corticosteroïden worden gebruikt bij zeer veel aandoeningen waarbij ongewenste en voor het lichaam schadelijke ontstekingsreacties een rol spelen. Bijvoorbeeld: astma, COPD, sarcoïdose en bepaalde vormen van longfibrose.

Hoe gaat de kuur in zijn werk?

Een methylprednisolon (MPS)-kuur duurt drie dagen en wordt gegeven via een infuus. U krijgt in totaal maximaal drie van dergelijke kuren. Voor de behandeling wordt u drie dagen opgenomen. Op de afdeling longziekten wordt een infuusnaald ingebracht. Vervolgens krijgt u gedurende drie dagen elke dag 1000 milligram methylprednisolon toegediend. Daarna wordt het infuus nagespoeld met zout. Op de derde dag wordt het infuus verwijderd en kunt u het ziekenhuis weer verlaten. Vier en acht weken na de eerste kuur krijgt u nogmaals een kuur. Tussen de kuren door krijgt u tabletten prednison. Dit is een zelfde soort medicijn, maar dan in een veel lagere dosis.

Bijwerkingen tijdens de kuur

Tijdens de kuren kunt u last hebben van de volgende bijwerkingen:

  • een metaalachtige smaak in de mond;
  • moeite met slapen;
  • een opgejaagd gevoel;
  • hartkloppingen;
  • stemmingswisselingen;
  • maagklachten (zuurbranden);
  • een rood hoofd;
  • verhoogde bloeddruk;
  • toegenomen eetlust.

Deze bijwerkingen zijn van tijdelijke aard. Als u klachten krijgt tijdens of na de kuur, is het verstandig dit te melden aan de verpleegkundige of de arts. Een andere belangrijke en veel voorkomende bijwerking is een verhoogde suikerspiegel in het bloed. Dit is vooral van belang voor mensen met suikerziekte (diabetes). Meld het aan de arts of verpleegkundige als u suikerziekte heeft.

Ook als u geen diabetes heeft, kan methylprednisolon de suikerspiegel ontregelen. Daarom wordt tijdens de opname enkele keren per dag (met een vingerprik) de suikerspiegel in het bloed gecontroleerd.

Bijwerkingen op lange termijn

Een bijwerking bij langdurig gebruik van corticosteroïden (zoals prednison of methylprednisolon) is een verhoogde kans op botontkalking. Bij langdurig gebruik is het dus verstandig medicijnen hiertegen te gebruiken. In het AMC worden deze medicijnen in principe aan iedere patiënt voorgeschreven. Uw arts kan u hierover meer vertellen.

Interacties met andere medicijnen

Het is verstandig alle medicijnen die u gebruikt te melden aan uw arts. Er zijn namelijk medicijnen, bijvoorbeeld tegen suikerziekte en bepaalde soorten plaspillen, waarvan de werking beïnvloed kan worden door methylprednisolon.

Effect

Het effect van de kuren wordt beoordeeld aan de hand van een longfunctie-onderzoek en eventueel een röntgenonderzoek van de longen. Deze onderzoeken worden doorgaans enkele weken na de laatste kuur gedaan. Uw longarts zal de beoordeling van deze onderzoeken met u bespreken tijdens een polikliniekbezoek.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u deze stellen aan uw longarts of de verpleegkundigen op de afdeling longziekten.

Afdeling Longziekten (F5-Zuid) telefoon: 020-566 4155.

Longziekten / Patiëntenvoorlichting