Myocard perfusie scintigrafie (inspanning en rust) De doorbloeding van de hartspier