Neurocentrum AMC

Het Neurocentrum AMC vindt u op H6 noord en zuid. Het is een verpleegafdeling waar mensen worden opgenomen met aandoeningen van de hersenen, de zenuwen of de spieren. In het AMC is men vooral gespecialiseerd in aandoeningen van de bloedvaten van de hersenen, bewegingsstoornissen, zoals de ziekte van Parkinson en infectie- en ontstekingen van het zenuwstelsel. Daarbij houdt Neurologie zit vooral bezig met diagnose en behandeling zonder operatie. Als er een operatie nodig is, valt het onder het specialisme Neurochirugie.
Het Neurocentrum AMC heeft ook een Brain Care Unit (BCU), die zich op H6 zuid bevindt. Dit is een gespecialiseerde unit voor mensen die een aandoening hebben aan de bloedvaten in de hersenen in de acute fase, die nog veel neurologische controle nodig hebben.

Verpleegkundigen

Op de afdeling werken ongeveer zestig verpleegkundigen, zowel full- als parttime. Ook werken er stagiaires, verpleegkundigen in opleiding, zorgassistenten en soms uitzendkrachten. Per etmaal zijn er drie diensten. Hierdoor hebt u met verschillende verpleegkundigen te maken. Veel patiënten op onze afdeling hebben beperkingen, onder andere in het bewegen, praten, eten en drinken. De verpleegkundige werkt daarom nauw samen met de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts, maatschappelijk werk en diëtist. Zij zijn regelmatig op de afdeling aanwezig (ma- t/m vrijdag). U kunt wanneer gewenst met hen een afspraak maken, als de arts ze heeft ingeschakeld.

Leerwerkplaats

Een gedeelte van de afdeling is ingericht als “leerwerkplaats” voor studenten verpleegkunde. Hier werken studenten van de HBO opleiding verpleegkunde. Ook op het andere deel van de afdeling kunt u verpleegd worden door studenten. Dat zijn vaak studenten van de HBO duaal opleiding verpleegkunde, die werken en studeren tegelijk. Er zijn studenten uit alle jaren van de opleiding, namelijk jaar 1, 2, 3 en 4.

Deze studenten werken samen tijdens een dienst. Het kan voorkomen dat u soms twee studenten in één dagdeel aan uw bed krijgt. Deze studenten werken altijd onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige
Een student verpleegkundige kunt u herkennen aan het blauwe randje op de boord en de mouwen van het uniform

Verpleegd worden door een student verpleegkundige kan betekenen, dat zij langer doen over bepaalde handelingen. Ook kan het voorkomen dat een student niet direct antwoord kan geven op een vraag die u stelt. Hij of zij gaat dit dan eerst navragen bij een gediplomeerd verpleegkundige.

De student verpleegkundige moet op alle vlakken het vak nog leren en u bent daar een belangrijke factor in. Heeft u tips, verbeterpunten of complimenten dan zien wij graag dat u ze aan de student en gediplomeerd verpleegkundige geeft. Hier leren zij van!
Het AMC werkt nauw samen met de Hogeschool van Amsterdam. De school is op loopafstand van het ziekenhuis en leraren bezoeken de afdeling regelmatig om de voortgang van studenten te bewaken. Zij hebben ook als taak opdrachten na te kijken die de studenten op de afdeling maken en uitvoeren.

Artsen

Het AMC is ook een opleidingsziekenhuis voor artsen. Dit betekent dat u tijdens de artsenvisite veel mensen aan het bed kunt verwachten. Dit zijn coassistenten, zaalartsen en een neuroloog en/of neurochirurg. De coassistenten lopen stage, zij zijn in opleiding tot basisarts. De zaalartsen zijn artsen in opleiding tot neuroloog of neurochirurg. Naast het werk als zaalarts worden de artsen ook ingezet op onder andere de operatiekamer, spoedeisende hulp en polikliniek. Hierdoor zijn overdag niet alle artsen beschikbaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld een gesprek met de arts niet altijd meteen mogelijk is als u daar om vraagt. De verpleegkundige zal een afspraak voor u maken. De zaalarts is medisch verantwoordelijk voor u en geeft informatie over uw behandeling. De zaalarts staat onder supervisie van de neuroloog of neurochirurg.
De artsen en verpleegkundigen hebben dagelijks overleg en werken nauw samen om uw onderzoeken en behandeling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Geplande opname

U kunt acuut zijn opgenomen of uw opname kan gepland zijn. Als uw opname gepland is, krijgt u zo snel als dit geregeld is de opnamedatum en eventueel de operatiedatum te horen.
U kunt telefonisch extra informatie achterlaten, zoals een vakantie of een ander tijdelijk woonadres. De telefoonnummers zijn:
Polikliniek Neurologie/Neurochirurgie: 020 - 56 62500
Secretariaat Neurochirurgie: 020 - 56 63542

Onverhoopt

De afdeling heeft veel spoedopnames en operaties. Hierdoor komt het helaas voor dat de geplande opnames of operaties op dat moment niet door kunnen gaan. Wij proberen zo min mogelijk af te zeggen, maar indien dit zich toch voordoet dan proberen wij zo snel mogelijk een nieuwe opnamedatum te plannen.

Acute opname

Mogelijk bent u acuut opgenomen. Een acute opname is vaak een emotionele gebeurtenis voor u en uw naasten. De artsen en verpleegkundigen zullen u zo goed mogelijk informeren over wat u kunt verwachten. Op de afdeling zijn eventueel spullen voor de verzorging en een pyjama aanwezig voor de eerste opvang. Uw naasten hebben dan de tijd om dit later te brengen.

Wat heeft u nodig tijdens opname?

Voor opname in het ziekenhuis is het vaak lastig om in te schatten welke spullen er mee moeten vanaf thuis. Bij opname is het handig om de volgende spullen bij u te hebben:

 • AMC pas
 • Verzekeringspas
 • legitimatie; paspoort/rijbewijs/of ID kaart
 • lijst met medicijngegevens
 • lijst met allergieën
 • medicatie van thuis meenemen voor de eerste dag
 • nodige ondersteunende middelen die u thuis gebruikt, denk hierbij aan:
  o bril en eventueel gehoorapparaten
  o verzorgingsspullen, zoals tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerei en dergelijk
  o stevige schoenen (bijvoorbeeld sportschoenen) voor de eerste keren uit bed
  o eigen rolstoel, rollator of stok. Dit laatste is ook op de afdeling aanwezig maar dit is dan minder goed op u afgesteld.
 • Kleding voor een paar dagen, denk hierbij aan:
  o genoeg ondergoed
  o makkelijke, liefst wat wijde, T-shirts
  o makkelijk draagbare broek
  o pyjama/nachthemd
  o sokken
  o vest

Op uw kamer heeft u een kluis waar u spullen veilig kunt opbergen. Toch geven wij het advies om waardevolle spullen als sieraden, telefoons, laptops ed. thuis te laten. Er wordt helaas veel gestolen in het ziekenhuis! Tip: zorg dat ook uw contactpersoon de kluiscode kent.

Moet ik mijn medicijnen meenemen?

Neem voor de eerste dag uw eigen medicijnen mee in de originele verpakking. Niet alle medicijnen zijn op voorraad in het ziekenhuis. Zodra uw medicijnen op de afdeling binnen zijn krijgt u uitsluitend de medicatie van het ziekenhuis. Mogelijk krijgt u andere medicijnen dan thuis. Dit is omdat de ziekenhuisapotheek de voor u gewone medicijnen niet levert. U krijgt dan een vervangend medicijn met dezelfde werking.
Als u bloedverdunnners gebruikt, moet u dit minimaal 2 weken voor de operatie laten weten aan de arts. De bloedverdunners moeten mogelijk gestopt worden!

Wat gebeurt er op de dag van opname?

Wanneer u voor diagnostiek of screening komt, meldt u zich direct op afdeling H6. Er wordt door zowel de verpleegkundige als de zaalarts een opnamegesprek met u gehouden en er wordt met u besproken wat de inhoud van de opname zal zijn. Het is belangrijk dat u op de afdeling blijft zolang er nog gesprekken of onderzoeken moeten gebeuren. Vraagt u daarom altijd aan uw verpleegkundige of u de afdeling kan verlaten wanneer u dit van plan bent.

Als u geopereerd wordt, moet u eerst naar de afdeling Bloedafname, locatie: polikliniek Q0. Het labformulier heeft u gekregen via de polikliniek Neurochirurgie.
Als u het polikliniekgebouw binnenkomt, loopt u alsmaar rechtdoor totdat u in het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis komt, daar is de afdeling bloedafname. Na de bloedafname kunt u via de hoofdingang naar het ziekenhuis. Bij binnenkomst na de draaideuren ziet u aan uw rechterhand de receptie. Hier kunt u zich melden. De opnametijd is doorgaans 11.00 uur.
Als u zich heeft gemeld heeft bij de receptionist(e) wordt u op verzoek begeleid naar de verpleegafdeling H6. Bij aankomst op de verpleegafdeling meldt u zich bij de secretaresse.
Als u wordt geopereerd is de opnamedag één dag eerder dan de operatiedatum. Er is een uitzondering als de operatiedatum op maandag valt. Dan is de opnamedatum de vrijdag ervoor. Alleen wanneer nodig blijft u het weekend voor de operatie in het AMC. U gaat in overleg met de zaalarts en de verpleegkundige op vrijdagmiddag naar huis en komt op zondagavond terug tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Op de opnamedag hebt u met zowel de verpleegkundige als de zaalarts een opnamegesprek. Als u nog niet bij de anesthesist bent geweest, is het mogelijk dat u op de opnamedag naar de poli anesthesie moet gaan of dat de anesthesist op de afdeling komt. Het is belangrijk dat u op de afdeling blijft zolang er nog gesprekken of onderzoeken moeten gebeuren. Vraagt u daarom altijd aan uw verpleegkundige of u de afdeling mag verlaten als u dit van plan bent.

Als u geopereerd wordt

Op de dag van opname start u met het gebruik van een antibacteriële neuszalf (Mupirocine). Ook wordt u verzocht te douchen met desinfecterende Hibiscrub. Beide middelen zijn ter voorkoming van infecties na de operatie. Van de verpleegkundige hoort u hoe u deze middelen moet gebruiken.
Voor alle operaties geldt een nuchter beleid. Dit betekent dat u 6 uur voor de operatie niet meer gewoon mag eten en drinken. Tot 2 uur voor de operatie mag u nog wel heldere dranken drinken zoals water en slappe thee. U krijgt op de ochtend van de operatie een schoon bed en een operatiehemd. U krijgt wanneer nodig medicijnen voor de operatie. Afhankelijk van de soort operatie krijgt u een slangetje in uw urinebuis om urine af te laten lopen (katheter) en of een infuus. Dit is een slangetje in uw ader waardoor vocht of antibiotica kan worden gegeven.

De volgende voorwerpen mogen niet mee naar de operatie kamer of mag u niet dragen:

 • sieraden, zoals ringen, oorbellen, piercings, halskettinkjes
 • nagellak en nepnagels
 • gebitsprothesen
 • gehoorapparaten
 • brillen of lenzen

De verpleegkundige brengt u naar de preoperatieve ruimte (de verkoeverruimte). Uw gegevens worden daar gecontroleerd en er wordt nagegaan of alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. De anesthesieverpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Als alle gegevens kloppen dan zal de anesthesist u in slaap brengen. Bij de meeste operaties gaat het hierbij om algehele narcose, waarbij u in slaap wordt gebracht. Enkele operaties zijn onder lokale verdoving, hierbij blijft u zelf wakker maar is de operatieplek verdoofd.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (High Care Verkoever) of de Intensive Care of Medium Care. Naar welke afdeling u gaat en de duur van het verblijf is afhankelijk van het soort operatie en het verloop van de operatie. Als uw situatie stabiel genoeg is dan gaat u naar de verpleegafdeling H6, de plek waar u werd opgenomen. Hier zal de zorg zich voortzetten en wordt er gewerkt aan een goed herstel.

Gemengde verpleging

Omdat het AMC zo doelmatig mogelijk omgaat met de beschikbare bedden, liggen op de meerpersoonskamers vaak zowel mannen als vrouwen. Daardoor kunnen wij onze wachttijden kort houden.

Contactpersonen

De verpleegkundige vraagt u bij opname één of twee contactpersonen aan te wijzen. In verband met privacy reglementen verstrekken wij uitsluitend inlichtingen aan deze contactpersonen. Familieleden of kennissen moeten voor informatie over u contact opnemen met de contactpersoon. Als de contactpersoon informatie wil van een verpleegkundige dan kan dat tijdens het bezoekuur of telefonisch. De contactpersoon kan aanwezig zijn bij gesprekken met de arts.
De contactpersoon is degene aan wie informatie over de operatie wordt gegeven. Wij bellen uw contactpersoon wanneer de operatie klaar is.

Bezoek

Reguliere bezoektijden zijn van 15.00 uur tot 20.00 uur. Daarnaast is er in het weekend extra bezoek mogelijk van 11.00 uur tot 12.00 uur. Er mogen maximaal 2 personen tegelijk bij u op bezoek zijn. Om te voorkomen dat u het ene moment te veel bezoek krijgt en het andere moment niemand, is het wenselijk dat iemand het bezoek regelt. Teveel en te lang bezoek kunnen voor een patiënt belastend zijn. De contactpersoon is de aangewezen persoon om het bezoek te regelen.
Wij bieden de mogelijkheid in overleg met de verpleegkundige tussen 9.00 en 20.00 iemand te laten deelnemen aan uw zorgverlening. Deze persoon is welkom tussen de bezoektijden door en kan er zijn voor uw geruststelling, maar ook om u te ondersteunen bij de zorg.

Maaltijden

Elke dag krijgt u een keuzeformulier waarop u de maaltijden van uw voorkeur kunt aangeven. Zo nodig adviseert de voedingsassistent u bij het invullen. De ziekenhuiskeuken levert ook maaltijden die zijn aangepast aan uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Radio, televisie en telefoon

Elk bed is voorzien van een televisie, radio en telefoon. De radio is gratis te beluisteren via de televisie. Voor het geluid moet u gebruik maken van een hoofdtelefoon, deze krijgt u van de verpleging. Om televisie te kijken, te bellen en/of gebeld te kunnen worden kunt u zich aanmelden bij Patientline. U kunt Patientline 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur gratis bellen via de 9 met het toestel bij uw bed. Aan het gebruik van televisie en/of telefoon zijn kosten verbonden. De medewerkers van Patientline kunnen u hierover verder informeren. Vergeet niet om u af te melden bij ontslag of overplaatsing

Rookverbod

Op last van de overheid is roken sinds januari 2009 in het hele AMC verboden.

Geestelijke verzorging

Tot het team van zorgverleners die u in het ziekenhuis willen bijstaan, behoren ook de geestelijk verzorgers. Soms hebt u behoefte aan een luisterend oor of vertrouwelijk gesprek. Geestelijke verzorgers zijn ook geschoold in het begeleiden van rituelen waar mensen kracht aan kunnen ontlenen.

Klachten/problemen

Wij proberen uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan dit te bespreken met de verpleegkundige of de arts. Met uw opmerkingen proberen wij de zorg te verbeteren. Ook kunt u vragen naar een print van de patiëntenfolder "Klachtenopvang en -behandeling" (http://www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Rechten-en-plichten/Klachten-en-claims.htm). In deze folder staat hoe u kunt handelen als u niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens uw behandeling. Ook de afdeling Patiëntenvoorlichting kan u helpen bij het bespreekbaar maken van uw problemen. Patiëntenvoorlichting vindt u bij de ingang van de polikliniek (A0-144). Het telefoonnummer is (56) 63355.

Weekendverlof/dagverlof

Als uw arts toestemming geeft en thuis de nodige voorzieningen zijn getroffen, mag u met weekendverlof van vrijdag 18.00 uur tot zondag 20.00 uur. Soms is het weekendverlof niet mogelijk maar wel dagverlof op zaterdag of zondag overdag. Voor vervoer moet u zelf zorgen, ook hulpmiddelen zoals een rolstoel moet u zelf regelen.

Ontslag

Voor de procedure rondom uw ontslag wordt u verwezen naar de informatie “met ontslag”.

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Postadres
Academisch Medisch Centrum, Neuro Centrum AMC, H6noord of H6zuid
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Polikliniek Neurologie/Neurochirurgie 020- 5662500
Telefoonnummer secretariaat Neurochirurgie 020- 56 63542
Telefoonnummer H6 Neurocentrum AMC 020-56 64063

Informatie

Op noord en zuid vindt u folderrekken met informatie over ziektebeelden en onderzoeken. De folders zijn gratis en mag u zelf pakken. Ook in het AMC en bij patiëntenverenigingen wordt steeds meer informatie aangeboden via de computer. De volgende websites zouden voor u interessant kunnen zijn:
Via www.amc.nl - meerdere dagen, selecteert u onderstaande specialisme:

 • Neurochirurgie, http://www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Opname-voor-meerdere-dagen/Neurocentrum-AMC.htm
 • Neurologie, http://www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Opname-voor-meerdere-dagen/Neurocentrum-AMC.htm

Via Per afdeling - Academisch Medisch Centrum- zoek op specialisme, selecteert u

Verder zijn er veel informatieve websites afhankelijk van de reden waarvoor u bent opgenomen. De meest relevante zijn:Neurocentrum - Patiëntenvoorlichting