Onderzoek naar de oorzaak van slechthorendheid bij uw kind; informatie voor ouders