Opnameboekje EKZ

Opname in een kinderziekenhuis, gepland of ongepland, levert altijd spanningen op voor het kind, zijn of haar ouders* en het gezin. Als medewerkers van het Emma Kinderziekenhuis AMC (EKZ/AMC) zijn we ons daar terdege van bewust. Daarom willen we ons maximaal inzetten om het verblijf van u en uw kind in ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen.

Opnameboekje voor jonge kinderen: 'Emma naar het ziekenhuis'.