Pijnbehandeling Trigeminus neuralgie; medicijnen en RF-behandeling

Deze tekst informeert u over een Trigeminus Neuralgie (TN) en de behandeling ervan, met name de behandeling van het trigeminus ganglion met warmte volgens Sweet. De behandeling gebeurt op het Dagcentrum, op de begane grond van het hoofdgebouw.

Wat is een Trigeminus Neuralgie?

Trigeminus Neuralgie (TN) is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij u heftig pijnlijke schietende elektrische sensaties voelt in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw (= nervus trigeminus). De pijn kan optreden in de eerste tak (voorhoofd en oog), maar meestal in de tweede tak (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak).

Kenmerkend voor een TN is, dat de pijn optreedt na een prikkel, die normaal niet pijnlijk is. U kunt hierbij denken aan het aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of koude wind; de pijn is dus op te wekken. Soms verdwijnt de pijn enkele maanden of zelfs jaren spontaan maar komt dan plotseling weer terug.

De oorzaak voor een trigeminus neuralgie is of een abnormaal verlopend bloedvat of een streng, die tegen de kern van de aangezichtszenuw, ook wel bekend als het ganglion Gasseri, in de hersenen drukt.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Als de diagnose Trigeminus Neuralgie is gesteld, schrijven we meestal eerst medicijnen voor, bijvoorbeeld amitriptyline . Dit medicijn wordt ook bij epilepsie gegeven en werkt dempend op de activiteit van zenuwcellen. Amitriptyline dempt niet alleen de prikkelbaarheid van de zenuwcellen in de kern van de aangezichtszenuw, maar werkt in op alle zenuwen. Het geeft daarom vaak bijwerkingen als sufheid, duizeligheid of futloosheid. Soms kunnen ook leverfunctiestoornissen optreden.

Een andere mogelijkheid is een neurochirurgische operatie volgens Janetta, waarbij neurochirurgen de aangezichtszenuw in de hersenen vrij leggen.

Bij deze operatie is het functieverlies van de zenuw minder. Het gaat echter wel om een hersenoperatie, waarbij een lange ziekenhuisopname nodig is.

Hoe gaat de RF-behandeling van het ganglion Gasseri?

In 1965 beschreef Sweet een relatief simpele behandelingsmethode, waarbij we onder röntgendoorlichting een speciale elektrode via de wang naar de kern van de aangezichtszenuw (ganglion Gasseri) brengen en aansluitend de zenuw met warmte behandelen. Omdat het inbrengen van de elektrode pijnlijk kan zijn, vindt deze behandeling plaats onder lichte narcose. Hiervoor wordt tevoren een infuusnaald in een van uw vaten ingebracht en uw hart en bloedsomloop worden gecontroleerd, zoals gebruikelijk bij iedere narcose.

Als de elektrode op de juiste plaats is ingebracht, maken we u even wakker om te controleren of de punt van de elektrode goed ligt. U kunt dan aangeven of het stroompje dat we even door de elektrodepunt laten lopen, te voelen als tintelingen in het gebied waar de pijn altijd zit. Als de elektrode op de juiste plaats ligt, laten we u weer slapen en verwarmen we de elektrodepunt een minuut.

Er ontstaat hierdoor een wondje in de kern van de aangezichtszenuw, die de pijn veroorzaakt. Daarna testen we met een scherp naaldje of het gevoel iets minder is. Soms is het nodig deze behandeling een of twee keer te herhalen.

Wat gebeurt er na de na de behandeling?

Na de behandeling moet u 1 tot 2 uur op het dagcentrum blijven. Als u zich hierna goed voelt, mag u daarna onder begeleiding naar huis.

U kunt na de behandeling een doof gevoel in dat deel van het gezicht hebben, waar eerst de pijn zat. We kunnen niet altijd het gevoel in de huid volledig als vanouds laten, omdat er een kleine beschadiging in het ganglion Gasseri nodig is om de pijn weg te krijgen. Het is echter geen volledig doof gevoel. Meestal verdwijnt dit dove gevoel in de daaropvolgende maanden deels of helemaal. Dat betekent niet dat de pijn weer terugkomt.

Wat zijn mogelijke complicaties?

Het is belangrijk te weten, dat er na de behandeling brandende napijn kan optreden. Soms houden de oorspronkelijke trigeminus neuralgie pijnen nog een of twee weken aan; als u medicijnen gebruikt kunt u die in overleg met ons langzaam afbouwen als de napijn verdwenen is.

Heel soms komen bij het inbrengen van de elektrode via het wangslijmvlies mondbacteriën in het hersenvocht, waardoor een hersenvliesontsteking kan optreden. De patiënt krijgt binnen zes uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid en moet zo snel mogelijk beginnen met een antibiotica behandeling. Deze complicatie treedt nooit later dan zes uur na de behandeling op. Verlammingen of een scheve mond komen bij deze behandeling niet voor.

Wat merkt u als resultaat?

In het algemeen zijn de resultaten goed, maar soms is de behandeling te "voorzichtig" uitgevoerd en is een iets intensiever behandeling nodig. Dit kunnen we zonder probleem binnen enkele weken doen. De pijnklachten kunnen binnen een half jaar tot tien jaar terugkomen, omdat de behandelde zenuw weer aangroeit. De behandeling volgens Sweet kunnen we zo nodig op korte termijn herhalen.

Waar moet u aan denken?

  • Op de dag van behandeling moet u nuchter zijn, d.w.z. de avond ervoor mag u na 24.00 uur niets meer eten of drinken. Uw medicijnen mag u volgends gewoonte met een slokje water innemen.
  • U informeert ons bij een (eventuele) zwangerschap.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U moet er zelf voor zorgen dat iemand u van het ziekenhuis naar huis brengt.
  • Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol), moet u hier – in overleg met ons –voor de behandeling mee stoppen. Hoe lang tevoren dit nodig is, moeten wij met u en uw behandelde artsen bespreken. Als bloedverdunners niet op een juiste manier gestopt zijn, kan de behandeling helaas niet doorgaan.
  • Als u na de behandeling binnen zes uur koorts krijgt boven 38.5° C moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze tekst nog vragen heeft, kunt u deze met uw behandelend arts bespreken. U kunt ook bellen met de polikliniek Pijngeneeskunde. Deze is telefonisch bereikbaar op nummer: (020) 566 2303;

  • kies mogelijkheid 1 (afspraken polikliniek), voor het maken of wijzigen van afspraken op de polikliniek Pijngeneeskunde

(tussen 9.00 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 16.30 uur).

  • kies mogelijkheid 2 (afspraken dagcentrum), voor het maken of wijzigen van afspraken op het dagcentrum

(tussen 9.00 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 16.30 uur).

  • kies mogelijkheid 3 (vragenuur), voor het telefonisch spreekuur

(tussen 8.30 - 9.00 uur en 13.30-14.00 uur).

Pijngeneeskunde / Patiëntenvoorlichting