Segregatiebeleid (bij CF)

Deze folder geeft informatie over het segregatiebeleid op de afdeling Longziekten dat geldt voor patiënten die lijden aan Cystic Fibrosis.

Waarom een segregatiebeleid voor CF patiënten?

De afdeling Longziekten heeft in samenwerking met de medisch microbioloog en de afdeling ziekenhuishygiëne een segregatiebeleid opgesteld voor CF-patiënten. Dit is gedaan omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat bepaalde bacteriëstammen van de Pseudomonas Aeruginose (PA) kunnen worden overdragen tussen CF patiënten. Patiënten met CF, die al PA-stammen hebben, kunnen hier nog een overdraagbare stam bij krijgen, wanneer ze ermee in contact komen. Het gevaar van deze PA-stammen is dat de functie van de longen versneld achteruit kan gaan. Dit leidt tot een verslechtering van de longfunctie.

Maatregelen om de kans op infectie te verkleinen

Iedere CF patiënt die wordt opgenomen, ligt op een 1-persoonskamer met eigen toiletvoorzieningen. Wij noemen dit barrièreverpleging. Wanneer verpleegkundigen of behandelaars in contact komen met u of met materialen afkomstig van u, moeten zij een jasje en handschoenen dragen. Dit om te voorkomen dat ze PA-stammen overbrengen naar u of naar andere CF patiënten.

Algemene maatregelen

Adequate hoesthygiëne: Om de kans op overdracht van bacteriën zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat u wanneer u hoest, dit in een tissue doet en de tissue direct weg gooit. Daarna uw handen wast met water en zeep en goed droogt. Als laatste desinfecteert u de handen met handenalcohol.

Contact met andere CF patiënten vermijden

Wij ontraden sterk contact met andere CF patiënten te hebben. Dit geldt ook als u op de afdeling bent opgenomen en voor bezoek van andere CF patiënten.

Hygiënisch computergebruik

Op de afdeling Longziekten is een computer voor patiënten aanwezig. Voordat u op de computer gaat werken, wordt u verzocht handenalcohol te gebruiken. Ook als u klaar bent met het gebruik wordt verzocht u handen weer met alcohol te ontsmetten. Als u op deze computer werkt let er dan op dat wanneer u hoest, u eerst de handen wast voordat u het toetsenbord weer aanraakt.

Wat te doen als u de afdeling verlaat?

Wanneer u van de afdeling gaat voor onderzoek of om een andere reden, is het belangrijk dat u een mondkapje draagt. Dit mag weer af als u op de bestemming bent. Voordat u terugkomt op de afdeling dient u het mondkapje weer op te doen. Gebruik als CF patiënten nooit gezamenlijk één lift, maar ga altijd gescheiden met verschillende liften.

Het oefenen met de fysiotherapeut

Wanneer u bent opgenomen op de afdeling Longziekten, komt de fysiotherapeut altijd bij u. Deze oefent met u op de hometrainer. Er zijn verschillende hometrainers op de afdeling om mee te trainen (ook op uw kamer). De fysiotherapeut zal u daar verder over informeren.

Nadelige gevolgen van het segregatiebeleid

Omdat u op een 1-persoonskamer ligt kan dit leiden tot verveling. Ook het dragen van een mondkapje kan een drempel zijn om van u kamer af te gaan. Wanneer u tijdens de opname moeite heeft met deze maatregelen geef dit dan tijdig aan. De verpleegkundigen op de afdeling staan open voor een gesprek hierover en willen samen met u naar een oplossing zoeken.

Belangrijk

Uiteraard letten de artsen en verpleegkundigen op het naleven van de maatregelen. Toch willen wij onder de aandacht brengen dat u ook een eigen verantwoordelijkheid heeft, om - in uw belang maar ook dat van uw medepatiënten - het contact met andere CF patiënten zoveel mogelijk te vermijden

Meer informatie?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan een van de verpleegkundigen of artsen op de afdeling Longziekten.

Tot slot

Voor meer schriftelijke informatie kunt u gebruik maken van richtlijn diagnostiek en behandeling van CF. U kunt ook meer informatie vinden op de website van de Nederlandse Cystic Fibrosis Vereniging: www.ncfs.nl


Longziekten / Patiëntenvoorlichting