Toestemming gegevensuitwisseling mammacare

U komt voor behandeling bij de Mammapoli in het AMC en/of het Flevoziekenhuis. Deze ziekenhuizen werken samen in uw behandeling. U kunt dan ook op beide locaties terechtkomen en behandeld worden door artsen die op beide locaties werken. Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk dat zowel het AMC als het Flevoziekenhuis inzicht hebben in dezelfde gegevens over uw behandeling. Om gegevens tussen twee ziekenhuizen te mogen uitwisselen is uw toestemming nodig. Hoe u die toestemming kunt geven (dan wel weigeren) leest u in deze folder.

Elektronisch delen van uw medische gegevens

Tijdens uw behandeling krijgt u verschillende onderzoeken en heeft u verschillende gesprekken. Na behandeling of onderzoek in één van de ziekenhuizen worden de resultaten (gespreksverslag, röntgenfoto’s, scans, bloedonderzoek en andere onderzoeksgegevens of –beelden) na uw toestemming aangemeld bij een beveiligd digitaal systeem. De zogenaamde Beeldendienst. Beide ziekenhuizen zijn op dit systeem aangesloten, waardoor op elke locatie op elk moment uw meest recente medische gegevens beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen wij u op dat moment zo goed mogelijk behandelen of begeleiden.

Uw toestemming nodig

Het uitwisselen van uw medische gegevens via de digitale Beeldendienst is alleen mogelijk als u toestemming hiervoor geeft. Uw zorgverlener vraagt u daarom voor de start van de behandeling om toestemming. Uw zorgverlener noteert uw keuze om wel of geen toestemming te geven in een elektronisch formulier. Dit formulier bewaren wij in uw dossier in het Flevoziekenhuis en in het AMC.

Waarom (geen) toestemming geven?

U geeft wel toestemming
Wanneer u toestemming geeft voor digitale uitwisseling van uw gegevens, hoeft u zelf geen dossiers mee te nemen of op te (laten) vragen. Daarnaast worden herhalingen van bijvoorbeeld onderzoeken voorkomen. Op beide locaties is de meest recente informatie aanwezig wat de kans op veilige zorg verbeterd.
U geeft geen toestemming
Als u geen toestemming geeft zijn uw gegevens niet via de digitale Beeldendienst beschikbaar. Uw zorgverleners kunnen uw gegevens uit de andere zorginstelling niet inzien. Ook niet in noodsituaties. Daarnaast zult u zelf dossiers op moeten vragen en mee moeten nemen.

Bescherming van de gegevens

Iedere zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Daarom mag u van uw zorgverleners verwachten dat zij uiterst zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
U mag ervan uitgaan dat:

  • Uw gegevens alleen bekeken worden door een (andere) zorgverlener wanneer dit nodig is voor uw behandeling of gezondheid. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Privacyreglement van zowel het AMC als van het Flevoziekenhuis.
  • Zowel het AMC als het Flevoziekenhuis maatregelen genomen heeft om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of verkeerd gebruik.
  • In het computersysteem wordt vastgelegd wie uw gegevens hebben ingezien, zodat hierop gecontroleerd kan worden.
  • Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen niet bij uw medische gegevens kunnen.
  • Iedere (elektronische) uitwisseling van gegevens voldoet aan wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Meer weten?

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij de mamma care verpleegkundige op het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 9-11 uur, telefoonnummer: 020 566 3634) of via email, emailadres: mammapoli@amc.nl
Wilt u meer weten over het veilig elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens? Kijk dan op de website van EZDA: www.ezda.nl/themas/veilige-informatie-uitwisseling of op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ): www.vzvz.nl of bel naar het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, ( (070) 317 3456.

Wilt u weten hoe het Flevoziekenhuis de informatiebeveiliging rondom persoonsgegevens (en patiëntendossiers) heeft georganiseerd? Kijk dan op: www.flevoziekenhuis.nl/organisatie/gegevensuitwiseling.
Informatie over privacy in het AMC kunt u lezen via de volgende link:
http://www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Rechten-en-plichten/Privacy.htm

Bron:
Deze informatie in samengesteld in samenwerking met de Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam (EZDA).

Mammacare / Patiëntenvoorlichting