Uw operatie vindt mogelijk plaats in het Flevoziekenhuis: wat betekent dat voor u?