Verzwikte enkel

U heeft pijnklachten van de enkel na een verzwikking.
Er kunnen verschillende problemen zijn. In deze folder geven wij een aantal mogelijkheden van enkelproblemen en de behandeling hiervan op de Spoedeisende Hulp.

Distorsie:

De arts denkt dat u een enkeldistorsie heeft. Dat betekent dat de enkelband is uitgerekt. U krijgt een steungevende kous/drukverband voor 5 dagen. Het hervatten van de normale activiteiten is in de regel binnen een of twee weken mogelijk. . U mag de enkel op geleide van de pijn belasten. Probeer snel of het lopen weer gaat, lopen bevordert het herstel. Het is aan te bevelen om de enkel , wanneer u rust , hoog te houden, houd hierbij de enkel hoger dan de knie en de knie hoger dan de heup. Dit voorkomt zwelling en pijn. Bij pijn kunt u paracetamol 1000 mg 4x daags nemen. Wij adviseren u om bij aanhoudende klachten na 3 – 5 dagen een controlebezoek bij de huisarts af te spreken voor herbeoordeling.

Gedeeltelijke ruptuur:

De arts denkt dat u een gedeeltelijke ruptuur van de enkelband heeft, dat betekent dat de enkelband zodanig is uitgerekt dat deze gedeeltelijk is ingescheurd. U krijgt een drukverband voor 5 dagen. Het herstel zal in de regel enkele weken (werkhervatting) tot maanden (sporten) in beslag nemen, maar de prognose ten aanzien van het hervatten van de gebruikelijke activiteiten is goed. Hoewel de enkel nog geruime tijd klachten kan geven (pijn, zwelling) hoeft de enkel niet te worden ontzien. U mag de enkel op geleide van de pijn belasten. Probeer snel of het lopen weer gaat, lopen bevordert het herstel. Het is aan te bevelen om de enkel, wanneer u rust, hoog te houden, houd hierbij de enkel hoger dan de knie en de knie hoger dan de heup. Dit voorkomt zwelling en pijn. Bij pijn kunt u paracetamol 1000 mg 4x daags nemen. Wij adviseren u om bij aanhoudende klachten na 3 – 5 dagen een controlebezoek bij de huisarts af te spreken voor herbeoordeling.

Volledige ruptuur:

De arts denkt dat u een volledige ruptuur van de enkelband heeft, dat betekent dat de enkelband zodanig is uitgerekt dat deze volledig is gescheurd. U heeft mogelijk veel pijn, zwelling en een grote instabiliteit van het enkelgewricht. U krijgt een drukverband of een gipsspalk voor immobilisatie en comfort. Het herstel zal in de regel enkele weken (werkhervatting) tot maanden (sporten) in beslag nemen, maar de prognose ten aanzien van het hervatten van de gebruikelijke activiteiten is goed. U mag de enkel op geleide van de pijn belasten. Als u een gipsspalk hebt gekregen krijgt u krukken, omdat u de enkel in dat geval níet mag belasten. Het is aan te bevelen om het been hoog te houden, houd hierbij de enkel hoger dan de knie en de knie hoger dan de heup. Dit voorkomt zwelling en pijn. Bij pijn kunt u paracetamol 1000 mg 4x daags nemen. Hebt u een drukverband gekregen dan adviseren wij u om bij aanhoudende klachten na 3 – 5 dagen een controlebezoek bij de huisarts af te spreken voor herbeoordeling. Hebt u een gipsspalk gekregen dat komt u na 7 dagen terug op de poli traumatologie voor herbeoordeling, u belt zo spoedig mogelijk met de poli traumatologie (020-5662180) om deze afspraak te maken.
Als u in aanmerking komt voor een gipsspalk, wordt ter voorkoming van trombose, antistolling voorgeschreven zolang als u het gips heeft.

Spoedeisende hulp / Patiëntenvoorlichting