Wet BOPZ - Middelen of Maatregelen en Dwangbehandeling: informatie voor patiënten en familie