Wet BOPZ - Middelen of Maatregelen en Dwangbehandeling: informatie voor patiënten en familie

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: