Onderzoek patiëntervaringen

Het AMC verbetert voortdurend de zorg- en dienstverlening. Daarbij zijn ervaringen van patiënten een belangrijke bron van informatie. We doen daarom regelmatig onderzoek naar ervaringen van patiënten met het AMC.

Bent u patiënt in het AMC? Dan kan het zijn dat we u uitnodigen om een korte, digitale, vragenlijst in te vullen. Bijvoorbeeld na een afspraak op de polikliniek of na een opname in het AMC. Daarnaast kan het zijn dat u thuis een uitnodiging ontvangt om een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met de zorg- en dienstverlening.

Betrouwbaar Meten

Het is belangrijk dat patiëntervaringen betrouwbaar worden gemeten. De Consumer quality-index (CQ-index) is hiervoor ontwikkeld. Deze vragenlijst wordt landelijk gebruikt en is met patiënten en patiëntenorganisaties opgesteld. De CQ-index gaat over aspecten die patiënten belangrijk vinden.

Hoe werkt het?

Een deel van onze patiënten ontvangt thuis een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen in het AMC. Een onafhankelijk onderzoeksbureau verstuurt deze uitnodigingen. In deze uitnodiging staat een inlogcode die toegang geeft tot de digitale vragenlijst. Om de vragenlijst digitaal in te vullen heeft u een computer met internet nodig. Heeft u geen computer en internet? Dan kan het onderzoeksbureau de vragenlijst ook op papier naar u toesturen. Meer informatie daarover leest u in de uitnodigingsbrief.

Vertrouwelijk en vrijwillig

Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op uw bezoek of verblijf in het AMC. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het AMC weet niet of u de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Ook kunnen we niet achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven.

Wat doet het AMC met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek geven ons inzicht in wat u en andere patiënten goed vinden gaan, maar ook wat nog beter kan. We gebruiken de resultaten om de zorg- en dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren. Mocht u een uitnodiging ontvangen om uw ervaringen met het AMC te delen, dan hopen wij van harte dat u meedoet. Bij voorbaat willen we u alvast hartelijk bedanken.

Vragen?

Wilt u een vraag, tip, compliment of klacht doorgeven? Bespreek uw ervaringen met uw vaste arts of verpleegkundige, of met de afdeling Patiëntenvoorlichting. Heeft u een uitnodiging gehad om een vragenlijst in te vullen, en heeft u vragen over deze meting? Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen. Of bekijk het filmpje over deze vragenlijst.

Veel gestelde vragen over het onderzoek patiëntervaringen

Wat houdt het onderzoek patiëntervaringen in?

Het AMC voert een onderzoek uit naar patiëntervaringen met behulp van de CQ-index (Consumer Quality Index). De CQ-index is vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en rapporteren. De CQ-i is ontwikkeld in samenwerking met patiënten(organisaties). De CQ-index is binnen de gezondheidszorg de gouden standaard om te meten wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg. De vragenlijst is er in verschillende varianten. Bijvoorbeeld voor gebruik na een opname in het AMC. Of voor na een polikliniekbezoek. Patiënten kunnen de vragenlijsten digitaal invullen.

Hoe kan ik deelnemen?

Een deel van onze patiënten, een steekproef, ontvangt per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Een onafhankelijk onderzoeksbureau verstuurt deze uitnodigingen. Alleen als u een uitnodigingsbrief hebt ontvangen kunt u meedoen aan het onderzoek.
In de uitnodiging staat een inlogcode die toegang geeft tot de digitale vragenlijst. Om de vragenlijst digitaal in te vullen heeft u een computer met internet nodig. Heeft u geen computer en internet? Dan kan het onderzoeksbureau de vragenlijst ook op papier naar u toesturen. Meer informatie daarover leest u in de uitnodigingsbrief.

Ik ben de uitnodigingsbrief kwijt. Hoe kan ik alsnog meedoen aan het onderzoek?

Als u de uitnodigingsbrief niet meer hebt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het onderzoeksbureau MediQuest, via 088-0306900 (lokaal tarief).

Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?

Hebt u problemen bij het inloggen op de vragenlijst of het invullen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het onderzoeksbureau MediQuest, via 088-0306900 (lokaal tarief).

Waar kan ik terecht met vragen over mijn behandeling?

Voor inhoudelijke vragen over uw gezondheid of over uw bezoek aan het AMC, kunt u contact opnemen met de afdeling of polikliniek waar u onder behandeling bent.

Is het onderzoek anoniem?

Ja, het onderzoek is volstrekt anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van het AMC uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens en in de antwoorden die u geeft. Zij behandelt de onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk. Het AMC weet niet of u de vragenlijst wel of niet invult. Ook kan het AMC niet achterhalen welke antwoorden u geeft.

Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?

Meedoen is geheel vrijwillig en uw antwoorden op het onderzoek verwerken wij volledig anoniem. AMC krijgt geen inzicht in welke antwoorden u geeft. Uw besluit om wel of niet mee te doen aan het onderzoek heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Wat wordt met de resultaten van het onderzoek gedaan? Uw ervaringen worden gebruikt om de zorg en dienstverlening in het AMC te verbeteren. Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u bij aan het verbeteren van zorg in het AMC. Daarnaast kan een samenvatting van de resultaten worden gebruikt door zorgverzekeraars (voor zorginkoop-informatie), en door patiënten (voor keuze-informatie).

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen, maar wil wel een vraag, tip, compliment of klacht doorgeven. Hoe doe ik dat?

Bespreek uw ervaringen met uw vaste arts of verpleegkundige, of met de afdeling Patiëntenvoorlichting. De afdeling Patiëntenvoorlichting is telefonisch bereikbaar (020 - 566 3355) van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 15.30 uur. Buiten deze uren kunt u een voicemailbericht inspreken. Het e-mailadres van de afdeling is patientenvoorlichting@amc.nl.

Ik wil liever geen uitnodiging ontvangen voor dit onderzoek. Waar kan ik dat melden?

Heeft u een uitnodiging ontvangen, maar wilt u in de toekomst liever geen berichten meer ontvangen over dit onderzoek? Dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar uitschrijven@mediquest.nl of bellen met de helpdesk: 088-0306900 (lokaal tarief). Geef daarvoor uw inlogcode door. Deze kunt u vinden in de uitnodigingsbrief.

Wilt u liever geen uitnodiging ontvangen voor dit onderzoek? U kunt zich afmelden via het online afmeldformulier.