Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden. Alle specialistische verwijzingen lopen via het algemeen verwijsformulier, behalve voor de specialismen psychiatrie, darmfalen, perioperatieve allergiën en endoscopie.

Snel naar

  Verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de afdeling waar u naar verwijst. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland via de polikliniek. De patiënt ontvangt hierover telefonisch en/of schriftelijk bericht.

  Voorrangs-/spoedverwijzing: telefonisch overleg via het spoed/overlegnummer (huisartsenlijn).

  Second opinion

  Graag in de verwijzing vermelden dat het om een second opinion gaat. Mocht u in het bezit zijn van aanvullende informatie, dan verzoeken wij u die mee te sturen.

  Overleg

  U kunt, als u beschikking heeft over Secure Mail,  via een beveiligde verbinding mailen over patiënten en medisch inhoudelijke gegevens uitwisselen met AMC-medewerkers.

  Liever het algemeen verwijsformulier online invullen? Dat kan!