Wat staat er in Mijn Dossier

Mijn Dossier biedt patiënten van het AMC en VUmc een beveiligde digitale omgeving. Meer over de gegevens in Mijn Dossier die u kunt inzien:

Berichten

Postvak in / Berichten uit
Hier vindt u uw persoonlijke mailbox.

Brieven
Hier vindt u verschillende soorten brieven over u medische situatie. Bijvoorbeeld brieven die u van ons ontvangt, maar ook brieven die vanuit AMC of VUmc naar uw huisarts of een andere zorgverlener zijn gestuurd.
heeft uw zorgverlener een behandelverslag voor u geschreven, dan vindt u dit ook hier terug. In een behandelverslag staat informatie over uw polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult (vanaf 26 oktober 2015). U leest bijvoorbeeld over uw medische klachten en of u de dosering van uw medicijnen gaat verhogen of verlagen. Of dat u een onderzoek moet ondergaan of bepaalde oefeningen moet doen.

Vraag het uw behandelteam
Heeft u een vraag aan uw behandelteam, dan kunt u hen hier direct een bericht sturen. Maar ook om bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen door te geven. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Heeft u een dringende vraag? Voor spoedvragen is een mail sturen niet geschikt. Neem bij spoed direct telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of bel uw huisarts.

Herhaalrecept aanvragen
Van een aantal medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn kunt u via Mijn Dossier een herhaalrecept aanvragen.

Vraag aan de servicedesk
Heeft u een algemene vraag over (de werking van) het patiëntdossier, dan kunt u deze hier stellen. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Afspraken

Onder het tabblad afspraken vindt u een overzicht van uw geplande afspraken. U kunt afspraken afzeggen of een nieuwe afspraak aanvragen. Heeft u een planningsticket van ons gekregen, dan kunt u direct een afspraak inplannen.

Voorgaande bezoeken
Hier vindt u uw eerdere afspraken.

Mijn Medisch Dossier

Uitslagen
Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die er zijn gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI) vindt u hier alleen de verslagen, geen beeldmateriaal (foto's of filmpjes). Soms staan hier uitslagen die de zorgverlener nog niet met u heeft besproken. Uitslagen zijn soms lastig te begrijpen. Uw zorgverlener vertelt u tijdens het volgende consult over de betekenis van de uitslag.

Gezondsheidssamenvatting
Hier vindt u een overzicht van de gezondsheidsproblemen die bij ons bekend zijn en de medicijnen die u op dit moment gebruikt.

Actuele gezondsheidsproblemen
Dit is een overzicht van de gezondsheidsproblemen die bij ons bekend zijn. Heeft u gezondsheidsproblemen die op dit overzicht ontbreken of zijn gezondsheidsproblemen niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medicijnen
Hier staat het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn.

Allergieën
Hier staat een overzicht van allergieën die bij ons bekend zijn. Heeft u allergieën die op dit overzicht ontbreken of zijn allergieën niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medische voorgeschiedenis
Hier vindt u een overzicht van uw medische voorgeschiedenis voor zover die bij ons bekend is.

Vaccinaties
Hier staat een overzicht van vaccinaties die u heeft gehad en die bij ons bekend zijn.

Medische hulpmiddelen
Vragenlijsten
Is u gevraagd een vragenlijst of een dagboek in te vullen. Deze verzoeken vindt u bij Taken. Ook vindt u hier terug welke vragenlijsten nog ingevuld moeten worden en welke vragenlijsten u eerder hebt ingevuld. Soms is het mogelijk nog wijzigingen aan te brengen.

Voorkeuren

Uitslagen
Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die er zijn gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI) vindt u hier alleen de verslagen, geen beeldmateriaal (foto's of filmpjes). Soms staan hier uitslagen die de zorgverlener nog niet met u heeft besproken. Uitslagen zijn soms lastig te begrijpen. Uw zorgverlener vertelt u tijdens het volgende consult over de betekenis van de uitslag.

Gezondheidssamenvatting
Hier vindt u een overzicht van de gezondheidsproblemen die bij ons bekend zijn en de medicijnen die u op dit moment gebruikt.

Actuele gezondheidsproblemen
Dit is een overzicht van de gezondheidsproblemen die bij ons bekend zijn. Heeft u gezondheidsproblemen die op dit overzicht ontbreken of zijn gezondheidsproblemen niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medicijnen
Hier staat het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn.

Allergieën
Hier staat een overzicht van allergieën die bij ons bekend zijn. Heeft u allergieën die op dit overzicht ontbreken of zijn allergieën niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medische voorgeschiedenis
Hier vindt u een overzicht van uw medische voorgeschiedenis voor zover die bij ons bekend is.

Vaccinaties
Hier staat een overzicht van vaccinaties die u heeft gehad en die bij ons bekend zijn.

Medische hulpmiddelen
Vragenlijsten
Is u gevraagd een vragenlijst of een dagboek in te vullen. Deze verzoeken vindt u bij Taken. Ook vindt u hier terug welke vragenlijsten nog ingevuld moeten worden en welke vragenlijsten u eerder hebt ingevuld. Soms is het mogelijk nog wijzigingen aan te brengen.

Voorkeuren

Onder het tabblad Voorkeuren kunt u uw wachtwoord wijzigen, uw persoonsgegevens zoals uw adres wijzigen en meldingen instellen.

Personaliseren
Hier kunt u iemand machtigen uw dossier in te zien. U kunt bijvoorbeeld een familielid toestemming geven om uw dossier te bekijken. Meer informatie over machtigen vindt u bij de meest gestelde vragen.

Persoonsgegevens wijzigen
Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens, telefoonnummer(s) en mailadres. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze dus goed en pas ze eventueel aan.

Wachtwoord wijzigen
Hier kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen.

Informatie

Onder het tabblad Informatie vindt u de adresgegevens van AMC en VUmc en een directe link naar de websites van beide ziekenhuizen.

Een kort overzicht van de functionaliteiten van Mijn Dossier vindt u in onderstaand filmpje.

Veelgestelde vragen

Kan ik via Mijn Dossier mijn afspraak verzetten of afzeggen? 
U kunt tot uiterlijk 48 uur van tevoren uw gemaakte afspraak afzeggen en een voorstel doen voor een andere afspraak. Als u de afspraak wilt afzeggen binnen 48 uur, dan kan dat alleen telefonisch bij de polikliniek waar u de afspraak heeft.
Kan ik voor alle poliklinieken via Mijn Dossier een afspraak maken? 

U kunt via Mijn Dossier niet direct zelf een afspraak maken, maar wel een afspraak met uw behandelaar of arts aanvragen. U kunt alleen een afspraak aanvragen bij de polikliniek waar u al onder behandeling bent. Uw aanvraag komt terecht bij een medewerker van de polikliniek, waarna de afspraak wordt vastgelegd. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur voor dag en/of tijd. 

Wanneer de afspraak is gemaakt, ontvangt u een afspraakbevestiging in Mijn Dossier.

Hoe snel kan ik uitslagen van onderzoeken zien via Mijn Dossier?

Van de meeste onderzoeken kunt u de uitslag vinden in het patiëntenportaal Mijn Dossier. Binnen 24 uur nadat ze bekend zijn geworden, zijn de meeste uitslagen automatisch zichtbaar in Mijn Dossier. De uitslagen van pathologie, radiologie en SOA zijn doorgaans later bekend dan labuitslagen.

 • een aantal resultaten van het bloedtransfusie lab
 • een aantal resultaten van speciële hematologie
 • een aantal resultaten van microbiologie AMC
 • genetische labresultaten
 • hartfunctie-onderzoeksresultaten
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
 • longfunctie-onderzoeksresultaten
 • metabole labresultaten 

HLA-typeringen en resultaten van genetisch onderzoek zijn nooit zichtbaar in Mijn Dossier.

Wat moet ik doen als ik uitslagen niet wil zien?

U kunt zelf bepalen of u uw uitslagen wilt zien of niet. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier bij ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’. Op elk moment kunt u de uitslagen hier ook weer zichtbaar maken.

Ik wil geen e-mails ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?

U kunt zelf instellen voor welke nieuwe informatie u een melding wilt ontvangen.

Dit geldt voor meldingen over:

 • Nieuwe berichten;
 • Nieuwe uitslagen;
 • Nieuwe brieven;
 • Nieuwe bezoeksamenvatting;
 • Nieuw aangevraagd medisch document.

  U kunt dit aangeven in Mijn Dossier onder het tabblad ‘Instellingen’ à ‘Instellen meldingen’

  Kan het voorkomen dat ik een uitslag eerder zie dan mijn behandelaar?

  Ja, het is mogelijk dat u een uitslag eerder ziet dan uw behandelend zorgverlener. Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Verbind daarom géén conclusies aan de resultaten. Bij de volgende afspraak legt uw behandelaar uit wat de uitslagen betekenen. Hij/zij heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen.

  U bepaalt zelf of u de uitslagen wilt bekijken voorafgaand aan de afspraak met uw zorgverlener. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de resultaten pas te bekijken na de volgende afspraak. Uw behandelaar heeft u dan al uitleg kunnen geven. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier bij ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’.

  Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via ‘Vraag het uw behandelteam’. In het weekend worden berichten echter niet gelezen.

  Ik heb een uitslag gelezen in Mijn Dossier. Nu is deze uitslag niet meer zichtbaar. Hoe kan dat?

  Controleer eerst of uw uitslagen ‘aan’ staan. Als dat niet het geval is, kunt u uw uitslagen weer ‘aan’ zetten. Als de uitslagen al ‘aan’ staan, dan heeft uw zorgverlener de uitslag ingetrokken. Bespreek dit tijdens uw volgende afspraak.

  Ik heb een vraag over mijn uitslag. Wat moet ik doen?

  Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Bij de volgende afspraak legt uw zorgverlener uit wat de uitslagen betekenen. De zorgverlener heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen. U kunt ook wachten met het bekijken van de uitslagen tot uw volgende afspraak. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via ‘Vraag het uw behandelteam’. In het weekend worden berichten echter niet gelezen.

  Er staat een fout in Mijn Dossier. Wat moet ik doen? 
  De informatie in Mijn Dossier komt rechtstreeks uit uw medisch dossier. De gegevens over ‘actuele problemen’, ‘medicatie’ en ‘allergieën’ kunt u zelf aanvullen in Mijn Dossier. Uw behandelaar controleert deze aanvullingen bij een volgend polikliniekbezoek en bij akkoord van hem/haar toegevoegd aan uw medisch dossier. Bent u van mening dat de overige medische informatie niet klopt, dan kunt u dat melden bij uw behandelaar tijdens een bezoek aan het ziekenhuis.
  Ik begrijp de informatie in Mijn Dossier niet. Wat kan ik doen?

  Wanneer u informatie in Mijn Dossier niet begrijpt, neemt u deze vraag dan mee naar uw volgende poli-afspraak. Kan uw vraag niet wachten, neemt u dan contact op met de betrokken behandelaar. U kunt dit doen door in Mijn Dossier een bericht te sturen via ‘Vraag het uw behandelteam’.

  Kan ik gegevens uit Mijn Dossier downloaden en printen? 

  U kunt bijvoorbeeld uw uitslagen en uw afsprakenoverzicht printen. Daarnaast kunt u uw bezoeksamenvattingen downloaden en printen.

  Ik ben ingelogd in Mijn Dossier, maar er staat geen informatie in. Hoe kan dat? 
  Ziet u geen informatie, maar wel afspraken staan? In dat geval is er op dit moment nog geen informatie uit uw medische dossier beschikbaar in Mijn Dossier. In Mijn Dossier ziet u de gegevens die vanaf 25 oktober 2015 in het AMC en 13 maart 2016 in het VUmc ingevoerd zijn in het nieuwe Elektronische Patiëntendossier. Oudere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw behandelteam.
  Wanneer kan ik antwoord in Mijn Dossier verwachten als ik een bericht stuur?
  Wij nemen uw vraag binnen twee werkdagen in behandeling. Heeft u een dringende vraag? In dat geval kunt u beter telefonisch contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Gebruik Mijn Dossier nooit voor vragen in geval van nood; bel dan 112.
  Hoe kan ik het beste een bericht sturen naar mijn behandelaar? 

  De berichtenuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener(s) bevat vaak privacygevoelige informatie. Ook afspraakinformatie geeft informatie vrij over uw zorgproces. Het AMC en VUmc zijn van mening dat gewone e-mail niet geschikt is voor dergelijke berichtenuitwisseling. Mijn Dossier daarentegen is hier wel geschikt voor.
  Voor alle vragen over uw zorg kunt u in Mijn Dossier gebruik maken van de optie ‘Vraag het uw behandelteam’.

  Voor technische vragen die niet over de inhoud van uw medisch dossier gaan, kunt u wel gebruik maken van gewone e-mail via support@amc-vumc.nl

  Wie beantwoordt mijn vraag?

  Als u een vraag stelt via Mijn Dossier, dan wordt deze eerst gelezen door de polikliniekmedewerker van het behandelteam. De polimedewerker beantwoordt uw vraag zelf, of stuurt deze door naar een verpleegkundige of uw arts. 

  Ik heb een vraag gesteld en nog geen antwoord gekregen

  We proberen binnen twee werkdagen een antwoord te geven op uw vraag. Heeft u na vier werkdagen nog geen reactie ontvangen? Dan is er iets mis gegaan, onze excuses daarvoor. We vragen u om dan telefonisch contact op te nemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 

  Ik ontvang geen e-mails. Wat moet ik doen?

  U ontvangt een e-mail zodra er nieuwe informatie voor u beschikbaar is op Mijn Dossier, bijvoorbeeld een antwoord op een door u gestelde vraag, een uitslag of informatie over uw afspraak. In Mijn Dossier onder het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’ kunt u controleren of uw e-mailadres correct is ingevuld. U kunt het daar eventueel ook aanpassen.
  Ontvangt u hierna nog steeds geen e-mails zodra er nieuwe informatie beschikbaar is? Stuur dan een bericht via 'Vraag aan de servicedesk'of stuur een e-mail naar support@amc-vumc.nl.

  Wat kan ik niet inzien?

  Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt het VUmc met het  elektronisch patiëntendossier. Om technische redenen kunnen gegevens voor deze tijd (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.
  Onder andere de volgende uitslagen kunnen om technische redenen (nog) niet worden getoond:

  • een aantal resultaten van het bloedtransfusie-laboratorium
  • een aantal resultaten van speciële hematologie
  • een aantal resultaten van microbiologie AMC
  • genetische laboratoriumresultaten
  • hartfunctie-onderzoeksresultaten
  • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
  • longfunctie-onderzoeksresultaten
  • metabole laboratoriumresultaten

   Waarom kan ik maar een deel van mijn medisch dossier inzien?

   Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt het VUmc met het  elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze datum zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze historische gegevens (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.
   Daarnaast is het helaas niet mogelijk om alle uitslagen via Mijn Dossier in te zien. Onder andere de volgende uitslagen kunnen om technische redenen (nog) niet worden getoond:

   • een aantal resultaten van het bloedtransfusie-laboratorium
   • een aantal resultaten van speciële hematologie
   • een aantal resultaten van microbiologie AMC
   • genetische laboratoriumresultaten
   • hartfunctie-onderzoeksresultaten
   • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
   • longfunctie-onderzoeksresultaten
   • metabole laboratoriumresultaten

    Waarom is het niet mogelijk om de gegevens van voor 25 oktober 2015 in te zien?

    Sinds 25 oktober 2015 werken wij in het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze datum zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.
    U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Meer informatie hierover vindt u hier.

     Hoe kan ik op Mijn Dossier persoonlijke informatie, zoals adresgegevens of mijn wachtwoord wijzigen?

     Wanneer u bent ingelogd in Mijn Dossier, kunt u onder het menu ‘Persoonlijke gegevens’ zelf een aantal zaken wijzingen, zoals uw adres, uw wachtwoord of beveiligingsvraag en uw e-mailadres. U kunt in dit scherm niet uw gebruikersnaam wijzigen. Voor het wijzigen van uw gebruikersnaam kunt u een e-mail sturen naar support@amc-vumc.nl.

       Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen: