Kinderafdeling: Emma Fauna (verpleegafdeling en dagbehandeling)

Op de afdeling Emma Fauna (F8-Zuid) liggen kinderen met verschillende ziektebeelden en specialismes.

Uw kind wordt opgenomen op de afdeling Emma Fauna. Dit vanwege een urologische, of een nefrologische, of een oncologische aandoening, of een aandoening die onder een ander specialisme valt. Bij een oncologische aandoening gebeurt dit in nauw overleg met het Prinses Maxima Kinderoncologisch Centrum in Utrecht (Shared Care). De afdeling heeft 6 ligstoelen voor dagbehandelingen. Zie voor een rondleiding over de afdeling de video onderaan de pagina.

Dagbehandeling Emma Fauna

Op de dagbehandeling komen kinderen met verschillende aandoeningen en specialismes. Ze komen voor onderzoeken en behandelingen die binnen een dag gedaan kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een test (allergietesten, hormoontesten, dagcurve diabetes);
  • een infuus (bijvoorbeeld bloedtransfusie);
  • een behandeling met medicijnen. Dan gaat het altijd om een behandeling die goed gecontroleerd moeten worden, of waarbij we in de gaten willen houden of uw kind de medicijnen goed verdraagt.

Op de dagbehandeling zijn 6 comfortabele stoelen en is ruimte voor een ouder om er naast te zitten. Soms moeten kinderen meerdere onderzoeken ook op andere afdelingen ondergaan. Of bij wie meerdere specialisten moeten langskomen voor een consult (advies). Op momenten dat het kind niet wordt onderzocht of niet door een specialist wordt bezocht, kan het dan even rustig op de stoel liggen.

Omdat het dagschema strak georganiseerd is, vragen we u met klem op tijd te komen. Nadat u zich gemeld heeft, is het belangrijk dat u op de afdeling blijft. Soms loopt het dagschema wat uit, maar het kan ook gebeuren dat uw kind eerder dan verwacht aan de beurt is.

Wat kan ik verwachten tijdens een opname?

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere behandelaars. Tijdens de opname kan alles ter sprake komen wat volgens uw kind en u van belang is voor een goede opvang. Uw tips of aanmerkingen zijn welkom. Wij vinden het belangrijk dat we uw kind samen met u de beste zorg kunnen geven. We betrekken u bij de zorg en behandeling van uw kind.

Ouders bij de visite
U kunt als ouders aanwezig zijn bij de ‘visite’. Tijdens de visite bespreken de arts en verpleegkundige samen met u hoe het met uw kind gaat en wat het plan voor de dag en de komende periode is. U heeft een belangrijke stem bij het behandelplan van uw kind. Oudere kinderen (tieners) mogen zelf ook bij de visite aanwezig zijn.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Blijven slapen

Op de afdeling is het mogelijk dat er één ouder blijft slapen op de kamer van uw kind. Er is een bedbank en in de kast vindt u schoon beddengoed.

Route en contact

De verpleegafdeling Emma Fauna bevindt zich in bouwdeel F op de achtste verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Steek het plein over en sla linksaf. U vindt de liften van bouwdeel F aan uw rechterhand. Neem de lift naar de achtste verdieping en meld u bij de balie.

Emma Fauna

Tel: 020 - 566 3167 (Voor de opnames en dagbehandeling oncologie + andere specialismes die op Emma Fauna liggen)

Tel: 020 -5665857 (Voor de kinderen die komen voor dagbehandelingen op voorheen Dagziekenhuis/HAVEN – nu tijdelijk ook ondergebracht op Fauna )

Naar huis

Meestal vindt het vertrek (‘ontslag’) uit het ziekenhuis in de ochtend plaats. Voor u met uw kind weggaat, spreekt u met de behandelend arts. In dit gesprek krijgt u richtlijnen voor eventueel medicijngebruik en dieet, en tips over zaken die u met het oog op de genezing beter wel of juist niet kunt toestaan.

Met de verpleegkundige heeft u een ontslaggesprek aan de hand van een evaluatieformulier. Daarin kunt u aangeven of u voldoende bent voorbereid op het weer thuis zijn met uw kind, en eventuele vragen stellen. Tevens kunt u vertellen hoe u en uw kind de opname in het Emma Kinderziekenhuis hebben ervaren. Zo helpt u ons de zorg te verbeteren.

Nazorg

Wanneer dat nodig is, krijgt u aanvullende richtlijnen voor de verzorging. Veelal wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de polikliniek of is uw eerstvolgende afspraak in het Prinses Maxima Kinderoncologisch Centrum. De eerste werkdag na uw ontslag wordt u gebeld door één van de verpleegkundigen van de afdeling. U kunt dan vragen over de opname stellen.

Als uw kind thuis nog verpleegkundige zorg nodig heeft, zal de verpleegkundige dit met u bespreken. Wanneer dat nodig is kan de transferverpleegkundige ingeschakeld worden, die de zorg na ontslag van uw kind uit het ziekenhuis regelt. 

Het is goed mogelijk dat uw kind nog enige tijd nodig heeft om te verwerken wat er allemaal in het ziekenhuis is gebeurd. Sommige kinderen zijn opeens bang om alleen gelaten te worden, hebben moeite om te gaan slapen of plassen plotseling weer in bed. Over het algemeen verdwijnen deze reacties na korte tijd. Bij blijvende klachten kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker die uw kind in het ziekenhuis heeft begeleid, via telefoonnummer 020 - 566 5674.

Kijk ook naar onze uitgebreide informatie 'na het ziekenhuis' van het Emma Kinderziekenhuis.

Algemene informatie over uw verblijf in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden via deze link: Emma Kinderziekenhuis  

Rondleiding afdeling Fauna

Kijkt u hier naar de rondeiding over de afdeling, vooral bedoeld voor de patienten die vanuit het Prinses Maximacentrum komen:

Een overzicht van voorzieningen in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC.

Meer over uw bezoek aan het AMC: