Kinderafdeling: Intensive Care Kinderen (verpleegafdeling)

Op de Intensive Care Kinderen (H8-Zuid) worden kinderen opgenomen die intensieve zorg nodig hebben.

Intensive Care Kinderen

Uw kind wordt opgenomen op de Intensive Care Kinderen. Op de Intensive Care Kinderen worden kinderen verpleegd van 0 tot 18 jaar, die ernstig ziek zijn en extra zorg en permanente bewaking nodig hebben. Dit kan veroorzaakt zijn door een operatie, een ongeval of een ander ernstig gezondheidsprobleem. De afdeling maakt gebruik van de Zorgpunt app om u te informeren. De verpleegkundige kan u hier meer over vertellen.

Wat kan ik verwachten?

Op de Intensive Care Kinderen worden ademhaling, hartslag en belangrijke lichaamsfuncties bewaakt, tijdelijk ondersteund of overgenomen door specialistische apparatuur.

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere behandelaars. Wij vinden het belangrijk dat we samen met u uw kind de beste zorg kunnen geven. U kunt altijd bij uw kind aanwezig zijn en deelnemen in de zorg.

Ter voorbereiding op de opname van uw kind krijgt u een folder van Intensive Care Kinderen

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Route en contact

De Intensive Care Kinderen bevindt zich in bouwdeel H op de achtste verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Sla hier rechtsaf. Steek het volgende plein over en sla rechtsaf. Aan het einde van de gang vindt u de liften van bouwdeel H aan uw linkerhand. Neem de lift naar de achtste verdieping van H en meld u bij de balie.

Intensive Care Kinderen

020 - 566 2754 (24 uur per dag bereikbaar)

Overplaatsing en ontslag

De meeste kinderen verhuizen na het verblijf op de Intensive Care Kinderen naar een Kinderafdeling binnen het Emma Kinderziekenhuis, of gaan terug naar het ziekenhuis van waaruit ze werden opgenomen.

Ontslaggesprek

Voordat uw kind overgeplaatst wordt of naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige en arts.

Wanneer uw kind met ontslag gaat krijgt u een folder met informatie over de gang van zaken rond het ontslag of de overplaatsing. U krijgt tevens een ontslaggesprek ter afronding van de IC zorg en ter voorbereiding op de periode na de IC opname. We vragen uw mening over de periode dat uw kind bij ons was opgenomen. Wij horen graag waarover u tevreden bent en wat verbetering behoeft.

Verwerking ziekenhuisopname

Het is goed mogelijk dat uw kind en u nog enige tijd nodig hebben om te verwerken wat er allemaal in het ziekenhuis is gebeurd. Kinderen zijn soms opeens bang om alleen gelaten te worden, hebben moeite om te gaan slapen of plassen plotseling weer in bed. Over het algemeen verdwijnen deze reacties na korte tijd. Ook u kunt last hebben van stressreacties. Hier krijgt u mondelijke en schriftelijke informatie over. Kijk ook naar onze uitgebreide informatie op de site 'na het ziekenhuis' van het Emma Kinderziekenhuis. Bij blijvende klachten raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Ervaringsonderzoek

Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor kind en ouders goed verloopt. Vandaar dat wij altijd naar de ervaringen en belevingen van ouders vragen. Binnen vier weken na ontslag van de IC krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Hiermee proberen wij de zorg voor alle kinderen en hun ouders te verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst: IC-Kinderen; uw ervaring telt, in te vullen. De gegevens van de vragenlijst worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen

Wij vinden het belangrijk de gezondheid en verdere ontwikkeling van uw kind ook na ontslag uit het ziekenhuis te controleren. Mogelijk komt uw kind daarom in aanmerking voor controles op de Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen. Voor meer informatie kijk op de pagina van de Follow Me polikliniek.

Gegevensverzameling

De afdeling Intensive Care voor Kinderen probeert de zorg voor toekomstige patiënten steeds verder te verbeteren. Daarom vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats. Het kan zijn dat u benaderd wordt door één van onze artsen met het verzoek hieraan mee te doen. Ook doet onze afdeling mee aan nationale gegevensverzameling. De gegevens worden anoniem verzameld (zonder dat persoonsgegevens herkend kunnen worden). Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken aan de behandelend arts. De gegevens van uw kind worden dan niet ten behoeve van de registratie verstrekt. Voor meer informatie over de landelijke gegevensverzameling kunt u terecht bij de stichting PICE: www.pice.nl

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'

Een overzicht van voorzieningen in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC.

Meer over uw bezoek aan het AMC: