Heeft uw kind (mogelijk) kanker of een tumor? Dan kunt u met uw kind terecht bij Kinderoncologie van Amsterdam UMC, locatie AMC (Emma Kinderziekenhuis). Wij zijn nauw verbonden aan het Prinses Maxima Kinderoncologisch Centrum (PMC) in Utrecht. Bij een vermoeden van een tumor of leukemie doen we de eerste onderzoeken. Bij een kwaadaardige aandoening verwijzen we uw kind door naar het PMC. Naast kuren met cytostatica (chemotherapie), geven we ondersteunende zorg aan de kinderen uit het PMC. Als uw kind een retinoblastoom heeft, dan verzorgen we samen met het specialisme oogheelkunde de volledige behandeling in Amsterdam UMC.
Afsprakenbureau Emma ziekenhuis
phone
020 566 8000

Mijn kind heeft een afspraak op: