Reumatologie/Immunologie (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Kinderreumatologie/ Immunologie.

Contact en afspraak

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar de polikliniek Kinderreumatologie/Immunologie. Deze polikliniek biedt onderzoek naar en behandeling van reumatische en immunologische aandoeningen.

Expertisecentrum voor meerdere auto-immuun ziektebeelden

De afdeling kinderreumatologie/-immunologie van het Amsterdam UMC heeft al tientallen jaren ervaring in de behandeling en begeleiding van kinderen met jeugdreuma. Sinds 2016 heeft onze afdeling officieel de titel ‘expertisecentrum voor jeugdreuma’ gekregen van Nederlandse Federatie van Universitaire Centra (NFU). In 2021 werd onze afdeling ook “expertisecentrum SLE op kinderleeftijd” en “expertisecentrum gelokaliseerde sclerodermie”.

Daarnaast zijn wij onderdeel van ‘expertisecentrum dermatomyositis’ in samenwerking met afdeling Neurologie en ook van het “expertisecentrum systemische sclerodermie” in samenwerking met afdeling Reumatologie als onderdeel van het Amsterdam Rheumatology center (ARC).

  Wat kan ik verwachten?

  Tijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgt u informatie over de reden van de gezondheidsklachten bij uw kind, de mogelijke oorzaken, eventuele vervolgonderzoeken en de behandelmogelijkheden. Ook licht de arts u in over de eventuele risico's van een behandeling, of er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk zijn en wat de vooruitzichten zijn na de behandeling.

  Ziektebeelden
  De meeste patiënten die wij op de polikliniek zien en behandelen hebben jeugdreuma. Jeugdreuma is een zogenaamde auto-immuunziekte. Behalve jeugdreuma behandelen wij ook nog andere auto-immuunziekten zoals: systemische lupus erythematosus, juveniele dermatomyositis,  systemische sclerodermie, lokale sclerodermie (morfea). Daarnaast zien wij kinderen met periodieke koortssyndromen en afweerstoornissen. Er is ook een speciaal spreekuur voor kinderen met het fenomeen van Raynaud.

  Behandeling
  De behandeling van jeugdreuma gebeurt meestal poliklinisch. In sommige gevallen behandelen we ook met medicatie toediening door het infuus, dit gebeurt dan met een dag-opname op ons dagziekenhuis. Sommige medicijnen kunnen ook thuis worden toegediend met een injectie. Onze gespecialiseerde reumaconsulente begeleidt u hier in.

  Onze afdeling werkt nauw samen met andere sub-specialismen in het Amsterdam UMC zoals kinderoogheelkunde, kinderorthopedie, kinderdermatologie, kindernefrologie, kinderlongziekten, kinderinfectieziekten/-immunologie en kinderradiologie.

  Daarnaast is er een samenwerking met het kinderrevalidatieteam van Reade Amsterdam waar kinderrevalidatiearts, kinderfysiotherapie, ergotherapie en psychologie deel van uit maken: https://www.reade.nl/revalidatie/behandelaanbod/kinderrevalidatie/revalidatieaanbod-voor-jeugdreuma/

  Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

  Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) eerst uw kind onderzoekt. Daarna volgt dan direct supervisie door een van de kinderreumatologen. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

  Het is mogelijk dat uw kind na het bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor een opname in het Dagziekenhuis voor kinderen.

  Wachttijden

  We doen ons best om uw kind zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kunt u na doorverwijzing redelijk snel terecht in het ziekenhuis. De gemiddelde wachttijd voor een afspraak op de polikliniek Reumatologie/Immunologie is 2 weken. Deze wachttijd is een indicatie, de wachttijd voor uw kind kan hiervan afwijken.

  Route

  De polikliniek Reumatologie en Immunologie voor kinderen ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) route 34 U loopt voorbij de lift en dan de ingang rechts bij nummer 34.

  Kinder reumatologie

  020 - 566 8000

  Informatieve Websites:

  Kinderwebsite van het Emma Kinderziekenhuis: www.emmakids.nl

  ReumaNL: Home • ReumaNederland

  Jeugdreumavereniging Nederland: Over Jeugdreuma Vereniging Nederland - Jeugdreuma Vereniging

  Printo patienteninformatie ziektebeelden:  Informatie over reumatische aandoeningen op de kinderleeftijd (printo.it)

  KAISZ patientenvereniging: KAISZ

  NVLE patientenvereniging: Home - Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD (nvle.org)

  UCAN-CAN-DU internationale onderzoeksproject: UCAN CAN-DU

  Wachttijd Reumatologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Reumatologie (kindergeneeskunde): 14 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: