Behandeling van urologische afwijkingen bij kinderen

Samen met verschillende kinderartsen behandelen wij kinderen met aangeboren aandoeningen van nieren, blaas en plasbuis. Voor deze aandoeningen is de speciale kennis nodig die wij in huis hebben.

Als uw kind een aangeboren afwijking heeft aan de nieren, blaas of plasbuis, wordt dit vaak al bij de echo tijdens de zwangerschap ontdekt. Na de ontdekking van een afwijking kunt u naar één van de kinderartsen uit ons kinderurologisch team verwezen worden. Zij stellen een behandelplan op en voeren dit meteen uit na de geboorte. Zo is de kans op infecties en blijvende schade het kleinst. Ook als later blijkt dat een probleem erg ingewikkeld is, stuurt de kinderarts u door naar onze urologen. Met onze specialistische kennis bieden wij een behandeling die uw kinderarts niet kan bieden.

Voor de diagnose en behandeling van de aandoeningen komt u met uw kind naar onze polikliniek kinderurologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC.