Kinderafdeling: IC Neonatologie (verpleegafdeling)

Op de afdeling IC Neonatologie worden vroeggeboren baby's of ernstig zieke pasgeborenen verpleegd.

IC Neonatologie (G3-Zuid en H3-Noord)

Uw kind is opgenomen op de afdeling IC Neonatologie. Op de afdeling IC Neonatologie worden vroeggeborenen of zieke pasgeborenen verpleegd.

Uw kind wordt zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht verzorgd. Dit houdt in dat er wordt ingegaan op de signalen die uw baby geeft. Tijdens de opname zijn uw tips of aanmerkingen welkom. Wij vinden het belangrijk dat we uw kind samen met u de beste zorg kunnen geven.

Wat kan ik verwachten?

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere specialisten.

Ter voorbereiding op de opname van uw kind krijgt u een informatiefolder over de Intensive Care Neonatologie en u kunt kijken in de Zorgpunt app te downloaden in de appstore van Apple en google.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat we u vragen of uw kind kan meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie kunt u vinden in de folder

Ook kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Route en contact

G3 Zuid en H3-Noord

De afdeling IC Neonatologie bevindt zich in bouwdeel H op de derde verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Sla hier rechtsaf en loop door tot het tweede plein. Steek deze over en sla opnieuw rechtsaf. Aan het einde van de gang vindt u de liften van bouwdeel H aan uw linkerhand. Neem de lift naar de derde verdieping en volg de bordjes naar H3-Noord.

Contact IC Neonatologie G3-Zuid:

Verpleegpost 1: 020 566 4171
Verpleegpost 2: 020 566 4370

Contact IC Neonatologie H3-Noord:
020 – 566 2125

  Naar huis

  Voordat uw kind naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige. Ter voorbereiding op dit gesprek ontvangt u een enquêteformulier. U wordt verzocht om dit formulier in te vullen zodat het als leidraad gebruikt kan worden tijdens het gesprek. Naast het gesprek met de verpleegkundige heeft de arts ook een ontslaggesprek met u. Na thuiskomst maakt u uw kind voor het eerst dag en nacht mee. Neem de tijd om aan elkaar te wennen en zorg ervoor dat u de eerste dagen niet teveel bezoek krijgt. De dag na de thuiskomst wordt u gebeld door de verpleegkundige van de afdeling. Zij stelt u in de gelegenheid om uw ervaringen met haar te delen.

  Ouderavond

  Indien uw zoon/dochter veel te vroeg geboren is of ernstig ziek is geweest krijgt u ongeveer drie maanden na ontslag een oproep om een gespreksavond bij te wonen. Tijdens deze ouderavond kunt u over uw ervaringen uit de achter u liggende periode van gedachten wisselen met andere ouders waarvan het kind in dezelfde periode bij ons opgenomen was. Bij deze ouderavonden zijn ook medewerkers van de afdeling aanwezig en is de Vereniging van Ouders van Couveuse kinderen vertegenwoordigd. Voor de medewerkers van de afdeling is deze avond van groot belang omdat zij aan de hand van uw kritiek hun wijze van handelen mogelijk kunnen aanpassen.

  Nazorg polikliniek

  De meeste kinderen die opgenomen zijn geweest, worden teruggezien op de polikliniek Couveuse Nazorg. Voor sommige kinderen met lichte problemen is de nazorg op het consultatiebureau voldoende. Het aantal controles op de polikliniek kan uiteenlopen van een eenmalige controle tot meerdere controles tot de leeftijd van maximaal 8 jaar. Wanneer uw kind vanaf de couveuse afdeling wordt teruggeplaatste naar een ander ziekenhuis, dan krijgt u ongeveer een half jaar na de datum dat uw bevalling was uitgerekend een oproep om met uw kind ter controle in het AMC te komen.

  Op de polikliniek is speciale kennis over de groei en ontwikkeling van kinderen die te vroeg of te klein waren bij de geboorte of andere problemen rond de geboorte hadden. Eventueel kan vroegtijdig een behandeling ingezet worden, mochten de groei en/of de ontwikkeling problemen geven. Aan de andere kant betekent het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van uw kind ook voor ons in de kliniek een mogelijkheid om de gebruikte behandelingen te evalueren. Deze ontwikkelingsonderzoeken zullen gemiddeld één keer per jaar plaatsvinden, in ieder geval tot de leeftijd van twee jaar. Bij de zeer vroeggeborenen en de allerkleinste kinderen zullen de controles langer worden uitgevoerd.

  Het AMC biedt daarnaast nazorg via het ToP-programma voor prematuur geboren kinderen (geboren vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht onder de 1500 gram) en hun ouders.

  Overplaatsing

  Als uw kind geen Intensive Care zorg meer nodig heeft, kan uw kind worden overgeplaatst naar een ziekenhuis dichter bij huis. Uw kind wordt in dat geval opgehaald door een ambulanceverpleegkundige en chauffeur.

  Transportcouveuse

  Uw kind wordt, als de situatie het toelaat, door uzelf in de transportcouveuse gelegd. Als de situatie dit niet toe laat, doet de verpleegkundige van de Intensive Care dit. De bewaking en ondersteuning die uw kind op de afdeling krijgt, wordt in de ambulance voortgezet en de transportcouveuse houdt uw kind lekker warm.In de transportcouveuse wordt uw kind ondersteund door een froggy, lakentje, speentje, knuffeltje etc. Over de transportcouveuse wordt een afdekdoek gelegd, die uw kind beschermd tegen licht en geluid, maar ook privacy biedt voor onderweg.Op de transportcouveuse is een koelkastje aanwezig, waarin een aantal flesjes moedermelk kan worden meegenomen. U dient de rest van de moedermelk zelf met een koeltas mee te nemen.

  De ambulance

  In overleg met het ambulancepersoneel kan één ouder meerijden in de ambulance. U zit dan voorin bij de bestuurder, dus niet naast uw kind. Als u als moeder zelf nog bent opgenomen in het ziekenhuis, wordt u met een aparte ambulance naar het desbetreffende ziekenhuis vervoerd.Vanaf de afdeling Intensive Care Neonatologie vertrekt de transportcouveuse met uw kind naar de ambulance. Dit is een redelijk grote afstand. Als u als kraamvrouw meerijdt en nog niet zo ver kunt lopen, is het handig om een rolstoel bij de hand te hebben, zodat u door uw partner of andere naaste naar de ambulance gereden kunt worden.De transportcouveuse wordt de ambulance ingereden en op de rem gezet. De ambulance verpleegkundige blijft bij uw kind tijdens het transport zodat uw kind goed in de gaten gehouden kan worden. De ambulance rijdt rustig maar ondanks de normale snelheid gaat de couveuse erg heen en weer en is daarnaast lawaaiig. Het kan zijn dat uw kind hierdoor wakker blijft, maar hij/zij kan ook in slaap vallen gedurende de rit.

  Aankomst

  De ambulanceverpleegkundige en chauffeur rijdt de transportcouveuse met uw kind naar de afdeling waar uw kind wordt opgenomen. Daar wordt uw kind overgeplaatst in een couveuse of een wiegje. Soms ligt uw kind op de Intensive Care Neonatologie al in een wiegje en wordt hij/zij na overplaatsing in een couveuse gelegd. Dit wordt gedaan zodat de verpleegkundige van het ziekenhuis waar uw kind naar wordt overgeplaatst uw kind kan observeren na transport. Dit betekent niet dat uw kind een stap achteruit gaat. Waarschijnlijk zal uw kind na een paar dagen alsnog in een wiegje worden gelegd.

  Risico’s

  Er zijn enkele risico’s verbonden aan de overplaatsing van uw kind, omdat het transport uw kind veel energie kost. Het kan zijn dat uw kind de dag van het transport en de dag erna veel slaapt en minder wakker is dan u gewend bent. Ook kan het voorkomen dat uw kind iets vaker stopt met ademhalen dan u van uw kind gewend bent. Over het algemeen neemt dit met een paar dagen weer af.Ondanks dat de transportcouveuse uw kind warm houdt, kan het zijn dat uw kind is afgekoeld door de reis. Mocht dit het geval zijn dan wordt uw kind toegedekt zodat uw kind weer op temperatuur kan komen.

  Meer informatie

  U kunt uw vragen stellen aan de artsen en/of verpleegkundigen van de afdeling Intensive Care Neonatologie. Wilt u meer informatie dan kunt u ook terecht bij de Emma Infotheek. (www.amc.nl/emmainfotheek)

  Algemene informatie over uw verblijf in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden Website Emma kinderziekenhuis Amsterdam UMC .

  Een overzicht van voorzieningen in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: