DNA-diagnostiek

Informatie over aanvraag DNA-diagnostiek

Informatie over benodigd onderzoeksmateriaal, bewaarcondities en verzending staat aangegeven bij de desbetreffende bepalingen.

Doorlooptijd en spoedonderzoek

De doorlooptijden van DNA diagnostische bepalingen staan aangegeven bij de desbetreffende bepalingen. Wanneer er met spoed diagnostisch onderzoek moet worden verricht, moet er eerst overlegd worden met een staflid.

Kostenindicatie

DNA-diagnostiek valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) en wordt gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering van de patiënt.

DNA-diagnostiek is mogelijk voor de volgende ziekte groepen:

Voor een compleet overzicht op alfabetische volgorde klik hier.