Agressiehantering en communicatie (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Agressiehantering en communicatie.

Doelgroep

Alle medewerkers die contact hebben met patiënten en/of bezoekers.

Doel

De cursus is gericht op vroege signalering en preventie van agressie. Na afloop herkent de deelnemer diverse vormen van agressie, is zich bewust van de eigen agressie-huishouding en weet hier professioneel naar te handelen. Verbaal weet de deelnemer verschillende gesprekstechnieken toe te passen en grenzen te stellen. De deelnemer weet de balans te vinden tussen assertief en professioneel handelen.

Inhoud en werkwijze

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Definiëring agressie.
 • Agressieschaal.
 • Interactiemodel.
 • Stappenplan verbale de-escalatie.
 • Stappenplan zelfweerbaarheid.
 • Attributietheorie.
 • Win-win onderhandeling.
 • Agressiehuishouding.
 • Agressie en ziektebeelden (doelgroepgericht).
 • Oplossingen van de 1ste en 2de orde.
 • Opvang en nazorg bij agressie incidenten.

De theorie wordt afgewisseld met oefeningen zodat het geleerde direct kan worden toegepast. Tijdens de één- en tweedaagse training worden diverse verbale de-escalatietechnieken geoefend met een acteur.

Aanbiedingsvormen

Op de eendaagse scholing kan individueel worden ingeschreven. Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel waarin geoefend wordt met een acteur.

De cursus wordt ook op vraag georganiseerd voor afdelingen. Per afdeling is er een trainingsvorm beschikbaar die past bij uw afdeling en de daarbij horende risico’s. Wij bieden in overleg met u trainingen variërend van één dagdeel, één dag, tot twee dagen. Onze contactpersoon gaat graag met u in gesprek over welke vorm voor uw afdeling het meest geschikt is. Ons advies is om naast één dagdeel theorie ook een dagdeel praktijk af te nemen om het geleerde direct te kunnen oefenen. Als klant kunt u aangeven waar u graag bepaalde accenten op legt.

Advies

Om een goed beeld te krijgen van uw afdeling, is een mogelijkheid dat de trainers van tevoren meelopen. Verder is het raadzaam dat u circa een jaar na de training een opfris dag volgt.

Getuigschrift

Bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden).

 • Communicatie 40%.
 • Samenwerken 20%.
 • Professionaliteit en Kwaliteit 40%.

Totaal aantal punten: afhankelijk van de duur van de training.

Duur en lestijd

 • Duur: variërend van halve dag tot twee dagen.
 • Tijd: tussen 9:00 -17:00 uur.
 • Eéndaagse training open inschrijving.
 • Datum: neem contact op via bns@amc.uva.nl.

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 16.

Kosten

 • Volgens offerte.
 • Eendaagse training open inschrijving:

Contactpersonen

Contact

Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.