Bijscholing oncologie (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Bijscholing oncologie.

Doelgroep

Verpleegkundigen intra- of extramuraal die te maken krijgen met patiënten met een oncologische aandoening.

Inhoud en werkwijze

De cursus bestaat uit twee dagen welke afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden.

Dag 1:
Als voorbereiding op de bijscholing maken de cursisten de e-learning ‘Basiscursus Oncologie’.
In de cursus wordt met behulp van klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek de basiskennis uit de e-learning verdiept. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
•inzicht in het traject en de fase van de behandeling waarin de patiënt zich bevindt;
•het kunnen herkennen van symptomen die gevolg zijn van de ziekte of eerdere behandeling;
•het kunnen benoemen van verpleegkundige aandachtspunten en interventies;
•de lastmeter (of een ander instrument): het kunnen benoemen van verpleegkundige aandachtspunten en interventies n.a.v. de uitkomsten uit de lastmeter;
•in grote lijnen op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. oncologie;
•adviseren t.a.v. ontslag naar huis;

Dag 2:
Deze dag bestaat uit een dagdeel over psycho-sociale begeleiding en een dagdeel palliatieve zorg.
In het dagdeel psycho-sociale worden door de cursist ingebrachte casuïstieken uitgespeeld met een acteur.
In het dagdeel palliatieve zorg wordt aandacht besteed aan specifieke klachten die kunnen optreden in de palliatieve fase en de verpleegkundige aandachtspunten hierbij.

  Getuigschrift

  AMC medewerker: na deelname aan de trainingsdag wordt uw deelname in het leerportaal bijgeschreven; Externe deelnemer: u ontvangt een bewijs van deelname

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  Dag 1: 7 punten
  Klinisch handelen: 80 %
  Samenwerking: 20%

  Dag 2: 7 punten
  Klinisch handelen: 40%
  Communicatie: 40%
  Samenwerking: 20%

  Duur en lestijd

  • Duur: 2 dagen van 8.30 – 16.00 uur (kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd)
  • De studiebelasting van de e-learning ‘Basiscursus Oncologie’ voor dag 1 bedraagt 2 uur

  Data

  Op dit moment zijn er geen data gepland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bns@amc.uva.nl of 020-5668651.

  Aantal deelnemers

  Minimaal 8, maximaal 16

  Kosten

  Dag 1: € 300,00 (exclusief e-learning: deze koopt de cursist zelf via CampusMed van Noordhoff Health, tijdens kantooruren)
  Dag 2: € 350,00

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.