Cardiothoracale Chirurgie (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Cardiothoracale Chirurgie.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen en opleidingscoördinatoren van de hartcentra van het AMC, VUmc en OLVG.

Doelgroep

Verpleegkundigen die intramuraal werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg binnen het specialisme Cardiothoracale chirurgie en cardiologie. Deze cursus is niet alleen voor verpleegkundigen van de hartcentra van het AMC, VUmc en OLVG, maar ook voor de verpleegkundigen die op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen werken waar de pré- en postoperatieve zorg wordt verleend.

Doel

Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis en inzicht om complexe pre- en postoperatieve zorg te kunnen verlenen bij een patiënt die cardiothoracale chirurgie of interventie ondergaat.

Inhoud en werkwijze

Na afloop van de bijscholing kan de deelnemer benoemen:

 • indicaties, diagnostiek, procedure, complicaties, resultaten en ontwikkelingen bij ritmechirurgie (MAZE en PVI), Transcatheter Hartklep Interventies (THI), CABG en klepoperaties en de zorg voor deze patiëntencategorieën kunnen beschrijven;
 • bewaking, observatie, drempelen en alarmering bij patiënten die een pacemaker krijgen inhoudt;
 • welke soorten pacemakers er zijn en wat de keuze voor een bepaalde pacemaker bepaalt;
 • waaruit postoperatieve zorg op de IC bij een patiënt met een hemodynamisch beeld bestaat;
 • welke lichamelijke, psychische en sociale aspecten van belang zijn bij het verplegen van kwetsbare ouderen;
 • wat ketenzorg inhoudt en op welke manier ketenzorg bijdraagt aan de optimale (verpleegkundige) zorg rondom ouderen die cardio thoracale chirurgie ondergaan.

De deelnemer kan klinisch redeneren en MEWS en SBAR toepassen.

De leeractiviteiten worden verzorgd door docenten van verschillende disciplines, die elk vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de inhoud van de lessen. Naast vakinhoudelijke scholing wordt aandacht besteed aan klinisch redeneren en het vroegtijdig onderkennen van (verpleeg)problemen in (acute) complexe zorgsituaties. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij het doel is dat de cursist actief met de leerstof bezig is. Tijdens de cursus wordt op verschillende manieren de kennis getoetst.

Getuigschrift

U ontvangt een bewijs van deelname indien de cursus volledig is gevolgd en de toetsing is afgerond.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

 • Klinisch handelen: 80 %
 • Professionaliteit: 20 %

Totaal aantal punten: 13

Duur en lestijd

Duur: 2 dagen van 8.00 tot 16.45 uur.

Data

Zodra de data voor 2020 bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

Aantal deelnemers

Minimaal 20, maximaal 35.

Kosten

Extern: € 170,00 inclusief lunch.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.