Centraal Veneuze Katheter (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Centraal Veneuze Katheter.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor verpleegkundigen (niveau 4/5) in (algemene en academische) ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie centra en verpleegkundigen in de thuiszorg.

Doel

Na afloop van de cursus Centraal Veneuze Katheter beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om de voorbehouden- en risicovolle handelingen Centraal Veneuze Katheter (CVK) volgens protocol uit te voeren in een skills-lab situatie.

Inhoud en werkwijze

De cursus bestaat uit twee e-learning modules van Noordhoff Health, zelfstudie, observatie opdrachten in de praktijk en een bijeenkomst met de onderdelen: theorie, een vaardigheidstraining en een vaardigheidstoets in een skillslab. De e-learning Veneuze toegang bestaat uit;

 • submodule centraal-veneuze toegang met een e-toets;
 • submodule intraveneuze toediening van geneesmiddelen met een e-learningtoets en een training.

Externe deelnemers dienen via een externe aanbieder (neem hiervoor contact op via bns@amc.uva.nl de e-learning module en toets “Veneuze toegang: centraal-veneuze-toegang en toedienen van geneesmiddelen” zelf aan te schaffen

Protocol Voor externe cursisten worden de AMC protocollen digitaal meegestuurd.

Eventueel uit te breiden met cursus:

Inbrengen perifeer infuus De cursus Centraal Veneuze Katheter wordt soms in combinatie met de cursus Inbrengen perifeer infuus georganiseerd. U moet zich hiervoor apart inschrijven.

Voor informatie Infuus inbrengen zie de pagina Voorbehouden handeling: inbrengen perifeer infuus.

Getuigschrift

U ontvangt na het behalen van de praktijktoets een bekwaamheidsverklaring voor het volgens protocol, in een skills lab setting , uitvoeren van de voorbehouden- en risicovolle handelingen Centraal Veneuze Katheter (CVK). In het AMC is het regelen van de bekwaamheid van voorbehouden en risicovolle handelingen vastgelegd in een bekwaamheidsregeling.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

 • Klinisch handelen 100%.

Deze cursus heeft een studiebelasting (inhoudelijke contacturen) van 5 uren.
Totaal aantal punten: 5.

AMC competenties

Voor AMC competenties verwijzen wij u naar de site van het “Curriculum Verpleegkundigen”.

Duur en lestijd

Data

Deze training wordt alleen verzorgd voor aanvragen vanuit thuizorgorganisaties. Particuliere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Aantal:

Kosten:

  Meer informatie: neem contact op met de opleidingsadviseur via bns@amsterdamumc.nl.

   Contact

   Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

   Inschrijfformulier: