Generic Instructor Course (GIC)/Bijscholing ALS instructeurs

Informatie over de cursus Generic Instructor Course (GIC)

Generic Instructor Course

Doelgroep

Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen werkzaam op IC/CC, SEH of afdeling anesthesie en/of met recente ervaring op IC/CC die na het volgen van de ALS provider course door de faculty zijn voorgedragen als Instructor Potential (IP)

Doel

Na afloop van de cursus beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om ALS cursussen te verzorgen volgens het format van de European Resuscitation Council.

Accreditatie

Deze cursus is bij ABAN geaccrediteerd voor 12 punten en bij V&V voor 15 punten

Inhoud en werkwijze

De onderwerpen in deze cursus zijn:
•het verzorgen van een hoorcollege
•het geven van een instructie volgens het 4 stappenmodel
•het begeleiden van scenario instructie
•regels voor geven/ontvangen van feedback
•beoordelen
De cursist wordt tijdens de cursus intensief begeleid. De verhouding docent/cursist bedraagt 2:6

Certificering

Na het succesvol doorlopen van de cursus wordt de cursist aangemeld bij de ERC als Instructor Candidate (IC). De IC zal nu nog ten minste twee maal onder begeleiding een Advanced Life Support cursus moeten verzorgen. Na succesvolle afronding van dit traject volgt een definitieve aanmelding in het CoSy als Full Instructor Advanced Life Support.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
•Klinisch handelen: 20%
•Communicatie: 40%
•Professionaliteit en kwaliteit: 40%
Totaal aantal punten: 14

Data GIC najaar 2022

8 en 9 november VOL

Binnenkort pubiceren wij de data voor 2023

Data bijscholing ALS instructeurs:

21 september 2022

Inschrijven: niet meer mogelijk: vol

Let op: deze inschrijfwijze is nieuw, indien u problemen ondervindt neem dan contact op: bns@amsterdamumc.nl