VBH Zorgprof. wijkzorg e.a. (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus VBH Zorgprof. wijkzorg e.a..

Training en toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen voor zorgprofessionals in de wijkzorg of andere zorgsetting.

Doelgroep

Verpleegkundigen of verzorgenden IG werkzaam in de wijkzorg of andere zorgsetting.

Doel

Het trainen en toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen in een skills lab omgeving.

Inhoud en werkwijze

De afdeling Bij- en nascholing biedt de volgende modules aan (apart te volgen):

 1. maagsonde inbrengen en sondevoeding toedienen;
 2. injecteren (i.m. en s.c.);
 3. blaaskatheterisatie (man en vrouw, eenmalig en verblijfskatheter);
 4. stoma verzorging;
 5. intraveneuze toediening geneesmiddelen (met infuus en via pomp);
 6. toediening bloedproducten;
 7. tracheastoma en bronchiaal toilet;
 8. inbrengen perifeer infuus;
 9. centraal veneuze katheter;
 10. port-a-cath.

De trainers en toetsers zijn ervaren AMC verpleegkundigen en hiervoor opgeleid. Er wordt met en van elkaar geleerd in een groepje van maximaal 4 personen per trainer. Bij de training wordt gebruik gemaakt van de Vilans protocollen. In deze training kunt u de Skills lab toets afronden.

Instroomvereisten

U bestudeert de van toepassing zijnde e-learning modules.

In de e-learning wordt de theorie behandeld en getoetst. De e-learning toets dient afgerond te zijn voordat u aan de vaardigheidstraining deelneemt. Het certificaat van de toets overlegt u voorafgaand aan vaardigheidstraining.

Getuigschrift

Per afgeronde module ontvangt u een certificaat voor het uitvoeren van de voorbehouden handeling gevolgd in een skills lab setting. In de praktijk behaalt u de bekwaamheidsverklaring volgens de binnen uw instelling geldende richtlijnen/afspraken.

CanMEDS competenties

Deze modules dragen bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

 • Klinisch handelen: 100 %

Totaal aantal punten per module: 2 (behalve injecteren: 1 punt).

Data

i.v.m. COVID-19 geen trainingen

Kosten

Per module: niet bekend

Voor andere zorgprofessionals kan maatwerk worden ontwikkeld. Ook verzorgen wij scholing voor uw gehele team. Contact: bns@amc.nl.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.