Voorbehouden handeling: inbrengen perifeer infuus (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Voorbehouden handeling: inbrengen perifeer infuus.

Doelgroep

Zorgprofessionals (zowel BIG als niet BIG geregistreerd) die een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek of patiëntenzorg en het inbrengen van een perifeer infuus in opdracht van een arts uitvoeren.

Doel

Na afloop van deze scholing beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om het inbrengen van een perifeer infuus volgens het AMC protocol in een skills lab setting uit te voeren.

Inhoud en werkwijze

De deelnemers doorlopen de bij de handeling behorende e-learning module en toets.

Externe deelnemers dienen via Noordhoff Campus Med de e-learning module en toets "inbrengen perifeer infuus” zelf aan te schaffen (tijdens kantooruren) en te volgen. (kosten Noordhoff Campus Med e-learning Inbrengen van een perifeer infuus ± € 41,50; bij lidmaatschap V&V ontvangt u korting).

De e-learning dient afgerond te zijn voordat u aan de vaardigheidstraining kan deelnemen, het certificaat waarmee u aantoont de toets te hebben behaald dient u bij de vaardigheidstraining te laten zien.

Tijdens de vaardigheidstraining leren de deelnemers onder begeleiding van een docent de handeling volgens AMC protocol uitvoeren in een skills lab setting.

Externe deelnemers: u ontvangt uiterlijk een maand voor datum van de vaardigheidstraining een bevestiging, de module en het AMC protocol “Inbrengen perifeer infuus (AMC breed)” van het secretariaat Bij- en nascholing.

Getuigschrift

U ontvangt na het behalen van de praktijktoets een bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van het inbrengen van een perifeer infuus in een skills lab setting.

U kunt daarna de handeling in de praktijk onder toezicht en in opdracht van een arts uitvoeren, waardoor u zich verder in de praktijk bekwaamt. Wanneer u zich bekwaam voelt en de arts u bekwaam vindt, dient door de arts een bekwaamheidsverklaring in de praktijk ondertekend te worden.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  • Klinisch handelen: 100%.

Totaal aantal punten: 2

AMC competenties

Voor AMC competenties verwijzen wij u naar de site van het 'Curriculum Verpleegkundigen'.

Datum en duur

Datum: zie het inschrijfformulier

Duur van de training; 2 uur

Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 6

  • AMC medewerker: Het protocol vindbaar in het Kwadraet; zoekfunctie: Perifeer infuus en kies het document: Inbrengen perifeer infuus (AMC breed)

Externe deelnemers ontvangen het protocol digitaal.

Kosten

Extern: € 95,00 (exclusief kosten e-learning)

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

    Inschrijfformulier: