Voorbehouden handeling: venapunctie (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Voorbehouden handeling: venapunctie.

Doelgroep

Zorgprofessionals (zowel BIG als niet BIG geregistreerd) die een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek of patiëntenzorg en de venapunctie in opdracht van een arts uitvoeren.

Doel

Na afloop van deze scholing beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om de venapunctie volgens het AMC protocol in een skills lab setting uit te voeren.

Inhoud en werkwijze

De deelnemers doorlopen de bij de handeling behorende e-learning module en toets. AMC-medewerkers hebben via het Leerportaal toegang tot de e-learning.

Externe deelnemers dienen via Noordhoff Campus Med de e-learning module en toets "Bloedafname en bloedkweek” zelf aan te schaffen (tijdens kantooruren) en te volgen.

Voor zowel de interne als externe medewerker geldt:

De e-learning dient afgerond te zijn voordat u aan de vaardigheidstraining deelneemt. Het certificaat van de toets overlegt u voorafgaand aan vaardigheidstraining. Tijdens de vaardigheidstraining leren de deelnemers onder begeleiding van een docent de handeling volgens AMC protocol uit te voeren in een skills lab setting.

Getuigschrift

U ontvangt na het behalen van de praktijktoets een bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van de venapunctie in een skills lab setting.

U kunt daarna de handeling in de praktijk onder toezicht en in opdracht van een arts uitvoeren, waardoor u zich verder in de praktijk bekwaamt. Wanneer u zich bekwaam voelt en de arts u bekwaam acht, dient door de arts een bekwaamheidsverklaring in de praktijk te worden ondertekend.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  • Klinisch handelen: 100%.

Totaal aantal punten: 2

Data en tijd :

Duur van training: 2 uur.
Deze cursus wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling.
Wegens Covid-19 bieden wij vooralsnog geen training voor externe deelnemers aan.

Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 6

Kosten

Extern: € 125,00 (exclusief e-learning)

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

    Inschrijfformulier: