Wondscholing (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Wondscholing.

Doelgroep

Verpleegkundigen en doktersassistenten, beiden werkzaam in de directe patiëntenzorg, zowel intra- als extramuraal.

Doel

De deelnemer beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verplegen van patiënten met wonden.

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze 2 daagse scholing komen diverse facetten van de preventie en behandeling van verschillende soorten wonden aan de orde in de vorm van colleges, discussies, opdrachten en uitwerken van casuïstiek. De nadruk ligt steeds op de relatie met de praktijk en de toepassingsmogelijkheden van de verworven kennis en vaardigheden. De cursus wordt afgesloten met een take-home toets.

Getuigschrift

U ontvangt een certificaat.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  • Vakinhoudelijk/Klinisch handelen 60%
  • Kennis en wetenschap 20%
  • Professionaliteit 20%

Totaal aantal punten: 16

AMC competenties

Voor AMC competenties verwijzen wij u naar de site van het 'Curriculum Verpleegkundigen'.

Data

29 oktober en 5 november 2020

Indien u zich aanmeld met onderstaand inschrijfformulier, wordt u per mail geïnformeerd over de nieuwe data zodra deze bekend zijn.

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 25.

Kosten

  • Extern: € 230,00

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

    Inschrijfformulier wachtlijst: