Stage

Tijdens de bachelor Geneeskunde in het AMC loop je ieder jaar stage. Zo krijg je een goed beeld van de dagelijkse praktijk van de arts.

Je gaat al zo vroeg in je opleiding op stage, omdat wij het erg belangrijk vinden dat je snel een goed beeld krijgt van de dagelijkse praktijk van de arts. Dit werkt motiverend, het geeft een beeld van je eventuele toekomstige werk. Verder kun je hierdoor de medische stof en vaardigheden die je tijdens je studie tegenkomt beter in een context plaatsen. Daarnaast kunnen stage-ervaringen je ook helpen om tijdens je studie keuzes te maken in de richting die je op wilt, waardoor je bijvoorbeeld bewuster een honourstraject doorloopt of juist kiest voor zoveel mogelijk internationale ervaringen.

Stage helpt bij het ontwikkelen van een professionele houding

Daarnaast helpt het doorlopen van een stage je om een professionele houding te ontwikkelen. En dat vinden we in het AMC erg belangrijk. De Faculteit Geneeskunde zit letterlijk in het AMC en hierdoor begeef je je als student vanaf de eerste dag tussen patiënten, de artsen en onderzoekers. Je hebt dan ook vanaf het begin van je studie veel contact met patiënten en dan is een professionele houding aannemen simpelweg noodzakelijk.

Inhoud van de stages

In het eerste jaar loop je in totaal vier weken stage. Dit is de eerste kennismaking met de praktijk. Er zijn een groot aantal stageplaatsen in Suriname beschikbaar, waarmee je deze stage ervaring combineert met het ervaren van de gezondheidszorg in een zich ontwikkelend land.

In het tweede jaar volg je je ‘eigen’ patiënt en ga je op zoek naar het verhaal van deze patiënt. De patiënten hebben een chronische ziekte. Je brengt in kaart welke gezondheidsproblemen de patiënt heeft, hoe de zorg verloopt en is georganiseerd. Ten slotte rond je het derde studiejaar van je bachelor af met het blok ‘Opmaat naar de praktijk’. Dit is een stage met veel aandacht voor de praktische, medisch professionele vorming zoals een gesprek met een patiënt voeren en lichamelijk onderzoek doen. In ‘Opmaat naar de praktijk’ staat klinisch redeneren centraal en de overgang naar de coschappen (master).