Team Based Learning

In het AMC vinden we het belangrijk dat je leert samenwerken. Daarom gebruiken we de onderwijsvorm Team Based Learning (TBL).

Waarom wordt binnen het AMC gewerkt met Team Based Learning?

Wij geloven dat leren samenwerken en theoretische medische kennis toepassen noodzakelijke kwaliteiten zijn voor de beste medische resultaten. Vanwege deze overtuiging hebben wij ervoor gekozen om de onderwijsvorm TBL te gebruiken.

Hoe werkt Team Based Learning?

  • Je bereidt je individueel voor op het contactonderwijs door studiemateriaal te bestuderen. Je wordt individueel getoetst.
  • Vervolgens maak je met je medestudenten in teamverband dezelfde toets, waarbij jullie het eens moeten worden over de antwoorden op de toetsvragen. Deze teams bestaan uit zes studenten en worden aan het begin van het studiejaar door de opleiding samengesteld.
  • De individuele toets en de groepstoets tellen beide mee voor het eindcijfer. Je bent dus verantwoordelijk voor zowel je individuele resultaat als voor jullie teamprestaties.
  • Na de toetsing pas je de opgedane kennis toe. In groepsverband gebruik je de lesstof om een (klinisch) probleem op te lossen. Na het oplossen discussieer je onder begeleiding van een docent met je teamleden over de argumenten voor de gekozen oplossing.
  • Na afloop van de TBL-sessies geven jullie elkaar feedback over je bijdrage aan het teamresultaat. In deze ‘peerevaluation’ wordt je gekeken naar je voorbereiding, deelname aan het groepsproces en hoe je in het team hebt gefunctioneerd.

Doel van Team Based Learning: kennis leren toepassen

Het belangrijkste doel van TBL is dat je je kennis leert toepassen. Je leert om zelf feiten, concepten en principes toe te passen en samen met je medestudenten, uitdagende beroepsgerelateerde problemen op te lossen. In de discussies tijdens de TBL-sessies oefen je met het verwoorden van je conclusies en probeer je samen een beste oplossing te bedenken.

Hoeveel TBL-bijeenkomsten zitten er in de bachelor Geneeskunde?

In principe volg je elke vier weken een TBL-module. Meer informatie over deze onderwijsvorm vind je op de pagina Studieprogramma op de website van de Universiteit van Amsterdam (UvA).