Ben jij tussen 2015 en 2017 gestart bij een van de Nederlandse huisartsopleidingen?

Dan kun je meewerken aan een onderzoek naar gelijke kansen voor alle aios door toestemming voor anonieme verwerking van jouw voortgangsdata.

Onderzoek naar gelijke kansen

Juist in een tijd waarin meer dan ooit het belang van gelijke kansen duidelijk is geworden, moet ook de huisartsopleiding reflecteren op eventuele ongelijkheid in kansen voor aios met een migratieachtergrond. Dit is niet alleen belangrijk vanuit het grondrecht op sociale rechtvaardigheid, maar zeker ook vanuit kwaliteitsoogpunt.

Om dit te onderzoeken, verzamelt het researchteam van de huisartsopleiding Amsterdam UMC voortgangsgegevens van alle aios die tussen 2015-2017 gestart zijn met de opleiding bij één van de Nederlandse huisartsopleidingen.

Hoe zit het met mijn privacy?

Ter bescherming van de privacy worden al deze gegevens bij de verwerking en analyse volledig geanonimiseerd. De gegevens zijn dan op geen enkele wijze meer herleidbaar tot individuen.

Omdat het om jouw opleidingsgegevens gaat, willen wij je hierover niet alleen informeren, maar ook in de gelegenheid stellen om jouw gegevens niet te laten gebruiken voor dit onderzoek.

Wat moet ik doen?

Indien je akkoord bent met anoniem gebruik van jouw gegevens,  hoef je geen verdere actie te ondernemen. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, dan verzoeken wij je om dit vóór 7 november 2020 bij ons kenbaar te maken. Stuur in dat geval een email naar opt-outmail@amc.uva.nl. Zie voor meer informatie de bijlage bij dit onderzoek.

Mogelijke voor- en nadelen

Al dan niet deelnemen aan dit onderzoek zal voor jou, op individueel niveau, geen enkele voor- of nadelen hebben. Wel draagt gebruik van jouw geanonimiseerde gegevens bij aan bewustwording en kennisontwikkeling en dus aan een inclusief leerklimaat bij de Nederlandse huisartsopleidingen.

Meer weten?

Heb je behoefte aan meer informatie over het onderzoek? Lees dan de bijlage bij dit onderzoek of stuur dan een email naar opt-outmail@amc.uva.nl.

Vriendelijke groet,

Drs. N.M. van Moppes, onderzoeker en huisarts-docent, huisartsopleiding, Amsterdam UMC, locatie AMC. Email: n.m.vanmoppes@amsterdamumc.nl / tel.: 020-5667177

Dr. M.R.M. Visser, senior onderzoeker, Medisch Onderwijs en Opleiding, huisartsopleiding, Amsterdam UMC, locatie AMC. Email: m.r.visser@amsterdamumc.nl

M. Nasori, MSc, onderzoeksassistent, Medisch Onderwijs en Opleiding, huisartsopleiding, Amsterdam UMC, locatie AMC. Email: m.nasori@amsterdamumc.nl / tel: 020-5667459

Prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijns zorg, huisartsopleiding Radboud UMC. Email: Maria.vandenMuijsenbergh@radboudumc.nl

Dr. J. Bont, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde a.i. Amsterdam UMC. Email: j.bont@amsterdamumc.nl

Dr. J. van Es, hoofd huisartsopleiding a.i. Amsterdam UMC, locatie AMC. Email: j.m.vanes@amsterdamumc.nl