De huisartsopleiding

Aios in the lead. Levenslang leren is een van de belangrijkste kenmerken van een goede huisarts. Dat betekent dat je weet waar je lacunes en ambities liggen én wat je nodig hebt om je te verbeteren. De basis hiervan ligt in de huisartsopleiding. Daarom vinden wij het essentieel dat je als aios zelf je opleiding vorm kan geven. Het is de taak van de huisartsopleiding, en dus van opleiders en staf, om je daartoe in staat te stellen en dat op een verantwoorde wijze te doen.

Huisartsenpraktijk

Leeromgeving

De opleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opleiders en opleidingsinstituut. Praktijk- en instituutsonderwijs zijn goed op elkaar afgestemd en proactief gericht op ontwikkelingen in de beroepsgroep en de maatschappij. Dit betekent dat ingespeeld wordt op de zorgvragen vanuit de veranderende populatie, (e.g. vergrijzing, culturele diversiteit), de positie van de huisarts als medisch regisseur en de taak van de huisarts als manager en ondernemer. Om de voortgang van de aios te bewaken, te bevorderen en een hoog competentieniveau te bereiken, wordt resultaatgerichte toetsing ingezet. Een krachtige leeromgeving wordt gerealiseerd door daarnaast ook de kwaliteit van de praktijk- en stageplaatsen steeds in het oog te houden, en de plaatsing van de aios zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoeften. Het is de verantwoordelijkheid van de aios om optimaal gebruik te maken van deze leeromgeving. Het volgen van de opleiding in deeltijd wordt gefaciliteerd, waarbij de continuïteit in zowel het leerproces als het zorgproces wordt gewaarborgd.

Docenten en opleiders

Goed opleiden vereist competente docenten en opleiders. Een gedegen, resultaatgericht trainingsprogramma maakt deel uit van het scholingsbeleid. De docenten beschikken over voor hun onderwijstaak relevante expertise of ontwikkelen deze. De opleiders volgen trainingen, zowel van didactische als vakinhoudelijke aard, om aios op te leiden voor de eisen van het vak van de toekomst. Toetsing, kwaliteitsverbetering en het afleggen van verantwoording zijn hierin van belang.

Problemen in de relatie aios-opleider?

Een goed en veilig opleidingsklimaat is essentieel voor een goede opleiding. Wij doen ons uiterste best om een dergelijk klimaat te creëren en te onderhouden. Toch kan het voorkomen dat er situaties zijn waarin er problemen ontstaan tussen aios en opleider, stagebegeleider of instituut. Lees verder